Taalplein PO

Sfeerafbeelding Fontys

Dit taalplein biedt informatie voor de (toekomstige) onderwijsprofessional die werkzaam is in het primair onderwijs, met als hoofddoel het delen van kennis. U vindt hier informatie over de diverse aspecten van taalbeleid en actuele informatie over ontwikkelingen binnen taalonderwijs. Bij de inrichting van dit plein is niet gestreefd naar volledigheid, maar meer naar wat “leeft” op dit moment en wat de belangrijke taalissues zijn om over na te denken.