Anderstaligen en Nieuwkomers

Sfeerafbeelding Fontys

Inleiding

Maatschappelijke ontwikkelingen

De laatste tijd, maar ook de afgelopen decennia, vestigen zich diverse nieuwkomers in Nederland. Momenteel betreft het vooral vluchtelingen uit Syrië en Irak, maar ook vluchtelingen uit Afrika die hun heil in Nederland zoeken. Daarnaast bestaat de groep nieuwkomers ook uit gezinnen uit EU-landen die op zoek zijn naar werk in Nederland. Een van de knelpunten waar deze mensen tegenaan lopen is het niet beheersen van de Nederlandse taal door zowel volwassenen als kinderen. Een ander aspect dat hierbij een rol kan spelen is de sociaal-emotionele problematiek die kan samenhangen met een plotseling vertrek uit het land van herkomst.

Kinderen stromen in het onderwijs in via bijvoorbeeld een AZC-school, een taalklas voor de eerste opvang van anderstalige leerlingen of op een reguliere basisschool waar slechts enkele anderstalige leerlingen aangemeld worden.

Vragen vanuit het onderwijs

Vanuit het onderwijs is behoefte aan informatie over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  1. Hoe vindt tweede taalverwerving plaats?
  2. Welke materialen en middelen kunnen ingezet worden bij het zich eigen maken van het Nederlands als tweede taal?
  3. Hoe vindt woordenschatverwerving plaats?
  4. Hoe maken deze kinderen zich het leesproces eigen?
  5. Welke problematiek is herkenbaar bij vluchtelingenkinderen en hoe kunnen wij hiermee omgaan?
  6. Hoe om te gaan met opvallende gedragsverschijnselen zoal opvallend teruggetrokken gedrag, gevoelens van angst en irritatie, concentratie en geheugen, snel veranderende gemoedsstemmingen, enz.
  7. Welke toetsen en registratiesystemen zijn beschikbaar voor deze kinderen?
  8. Hoe dient de aansluiting en doorstroming naar het regulier onderwijs plaats te vinden?

Doel van deze pagina

Het doel van deze pagina is om u te infomeren over ontwikkelingen met betrekking tot de opvang van nieuwkomers en om u handvatten te bieden bij de verdere ondersteuning en begeleiding hiervan. Daarnaast willen wij als Kenniscentrum taal een vraagbaak voor u zijn, maar u ook wijzen op andere instellingen die informatie verschaffen over het onderwijs aan anderstaligen.

Aanbod

Op korte termijn vindt u op deze pagina ons aanbod op het gebied van Anderstaligen en Nieuwkomers.
Voor meer informatie stuur een mail naar Jack Duerings.