Platform voor kennisdeling

Het Kenniscentrum taal biedt u ook een platform voor kennisdeling. Op dit platform kunt u informatie vinden en plaatsen over:

  • materialen en middelen die ingezet kunnen worden binnen het onderwijs aan anderstaligen;
  • samenwerking met betrokken instanties;
  • toetsing;
  • praktijkbijdragen vanuit scholen voor primair en voortgezet onderwijs;
  • actuele ontwikkelingen;
  • mogelijkheden voor bijvoorbeeld financiële ondersteuning;
  • enz.

Handige tips eerste opvang en didactiek

Lesmateriaal

Praktijkvoorbeelden

In het nieuws