Laaggeletterdheid

Sfeerafbeelding Fontys

Inleiding

In Nederland kennen we 1,3 miljoen laaggeletterden. Ongeveer 1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar zijn laaggeletterd. Ze hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Van deze groep is bijna 70% van Nederlandse afkomst. Het gaat hier om problemen met kernvaardigheden die elke Nederlander nodig heeft om aan onze maatschappij die steeds complexer wordt, te kunnen deelnemen. Vaak is men zich hiervan zelf niet bewust en is het vooral de omgeving die mogelijke problemen met geletterdheid opmerkt.
Mensen die problemen hebben met lezen en schrijven, hebben meer moeite om een baan te vinden of te behouden. De helft van deze groep is werkloos of inactief. Laaggeletterdheid zorgt vaak voor een slechtere gezondheid. Laaggeletterden kunnen bijvoorbeeld bijsluiters van medicijnen moeilijk begrijpen.
Daarnaast lopen kinderen van laaggeletterden meer risico op een taalachterstand. Ouders die moeite hebben met taal kunnen hun kinderen niet goed voorlezen en minder goed helpen met huiswerk (www.rijksoverheid.nl).
Het is bekend dat het percentage laaggeletterden stijgt (Buisman & Houtkoop, 2014). Bijna 14 % van de kinderen in Nederland loopt het risico later laaggeletterd te worden
(Droge,et al., 2009; Inspectie van het onderwijs, 2013; Gille et al.,2009; PIAAC, 2013).

Deze verontrustende cijfers vragen om een constructieve samenwerking tussen ouders, onderwijs, gemeenten, bibliotheken en andere partners die te maken hebben met deze problematiek. Een groot deel van de laaggeletterden blijkt bereikbaar via
werkgevers, scholen, consultatiebureaus of bibliotheken (Fourage et al., 2011).

De Rijksoverheid geeft subsidie aan diverse projecten die laaggeletterdheid tegengaan (www.rijksoverheid.nl).

Vragen vanuit het onderwijs

Hoe herkennen we laaggeletterde ouders?
Hoe kunnen we kinderen van laaggeletterde ouders stimuleren thuis te lezen?
Wat is van belang in de samenwerking met laaggeletterde ouders?
Hoe kunnen we onze nieuwsbrief toegankelijk maken voor laaggeletterde ouders?
Waar kunnen wij naar doorverwijzen?
Welke mogelijkheden voor laaggeletterde ouders zijn er in de regio?
Welke mogelijkheden zijn er voor kinderen die risico lopen laaggeletterd te worden?

Doel van deze pagina

Wij willen u informeren over actuele zaken rondom laaggeletterdheid. Wij verwijzen u naar onderzoeksrapporten, programma’s en mogelijkheden voor scholing.

Aanbod

Wij willen een vraagbaak voor u zijn en wij werken samen met specialisten op dit terrein waar wij u mee in contact kunnen brengen.
Wanneer u interesse heeft om op uw school te werken aan laaggeletterdheid kunt u contact opnemen met:

a.vanschijndel@fontys.nl
m.deridder@fontys.nl