Plezier in creëren

Sfeerafbeelding Fontys

Inleiding

Plezier in creëren is een ruim begrip waarbij dit voor ons betrekking kan hebben op de mondelinge (luisteren, spreken en gesprek) of de schriftelijke communicatie (in de volksmond vaak schrijven of stellen genoemd).

Het goed mondeling of schriftelijk communiceren met anderen doet een groot beroep op kennis en vaardigheden die ingezet worden bij het overbrengen van een boodschap op een ander. Onderstaand treft u diverse ideeën en suggesties aan die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de mondelinge of schriftelijke communicatie. U kunt hierbij denken aan handreikingen om goede instructie te geven, schema’s en hulpkaarten die ter ondersteuning gebruikt kunnen worden, het werken met pictogrammen met bijvoorbeeld personen, tijd en plaats. Ook kan gebruikgemaakt worden van karakters die een rol spelen. Communicatie en schrijven zijn complexe activiteiten waarbij veel van kinderen wordt verwacht. Zij moeten nadenken over wat zij zeggen of schrijven, hoe zij iets zeggen of schrijven, tegen wie, in welke volgorde, het taalgebruik, de wijze van communiceren en of zij datgene gezegd en geschreven hebben wat zij wilden.

Indien u meer informatie wilt over een van beide aspecten, klik op een van onderstaande buttons.