Plezier in schriftelijke communiceren:Schrijven

Sfeerafbeelding Fontys

Vragen

Vragen die vanuit de praktijk aan ons gesteld worden over schrijven (stellen):

 1. Hoe kan ik contextrijk en betekenisvol schrijfonderwijs stimuleren?
 2. Hoe kunnen wij bij het schrijfonderwijs aansluiten bij de kerndoelen en zorgen voor een goede doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met groep 8?
 3. Welke leerinhouden staan centraal?
 4. Hoeveel tijd dient te worden besteed aan schrijfonderwijs? Wat zijn betekenisvolle contexten voor leerlingen?
 5. Welke uitleg en didactische ondersteuning kan ik de leerlingen bieden voorafgaand, tijdens of na afloop van het schrijven of creëren?
 6. Hoe kan ik feedback geven op hun schrijfproduct?
 7. Hoe kan ik de voortgang van de schrijfontwikkeling systematisch volgen?
 8. Hoe kan ik vanuit de voortgang in de schrijfontwikkeling het aanbod en de activiteiten afstemmen op de leerbehoeften?
 9. Welke rol spelen nieuwe media en ICT-tools in de didactiek van het leren schrijven?

Doel van deze pagina.

 1. U te infomeren over ontwikkelingen met “Plezier in creëren”.
 2. U handvatten te bieden bij de verdere ondersteuning en begeleiding hiervan.
 3. Een vraagbaak voor u zijn.
 4. U ook te wijzen op andere instellingen die informatie verschaffen over “Plezier in creëren”.

Cursusaanbod

 1. Cursus van 4 bijeenkomsten over creatief en zakelijk schrijven
 2. Workshop over creatief en zakelijk schrijven
 3. Schoolgerichte cursus over creatief en zakelijk schrijven

In de workshops en cursussen wordt aandacht besteed aan betekenisvol schrijven, werken met schrijfroutines, observaties en beoordeling ten aanzien van het schrijven, procesgericht schrijven, presenteren van schrijfresultaten, het gebruik van ondersteunende tools en schrijfplezier. Ook wordt hierbij een koppeling gelegd naar bevindingen en resultaten die gelegen zijn op schoolniveau, groepsniveau en leerlingenniveau.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
frans van den Heuvel
frans Smulders

 • Platform voor kennisdeling

  Het Kenniscentrum taal biedt u ook een platform voor kennisdeling. Op dit platform kunt u informatie vinden en plaatsen over:

  • materialen en middelen die ingezet kunnen worden binnen het onderwijs in creatief en zakelijk schrijven;
  • samenwerking met betrokken instanties;
  • observatie en toetsing;
  • praktijkbijdragen vanuit scholen voor primair en voortgezet onderwijs;
  • actuele ontwikkelingen;
  • referentieniveaus voor creatief en zakelijk schrijven.
  1. Voor een overzicht van zowel methodische materialen als losse aanvullende materialen voor creatief en zakelijk schrijven
  1. Bonset, H. en Hoogeveen, M; Schrijven in het basisonderwijs opnieuw onderzocht. Een inventarisatie van empirisch onderzoek van 2004 tot 2014. SLO, mei 2015.
  2. Hoogeveen, M. C. E. J.; Writing with peer response using genre knowledge; a classroom intervention study; Thesis University of Twente, Enschede (dissertatie)
  3. Inspectie van het onderwijs; Focus op schrijven: Het onderwijs in het schrijven van teksten (stellen); stand van zaken en suggesties voor kwaliteitsverbetering. Mei 2012.
  4. Inspectie van het onderwijs; Het onderwijs in het schrijven van teksten: de kwaliteit van het schrijfonderwijs in het basisonderwijs; december 2010.
  5. Norden, S, van; Iedereen kan leren schrijven, Coutinho, Bussum, 2014