Plezier in lezen

Sfeerafbeelding Fontys

Inleiding

Nederlandse basisschoolleerlingen houden niet erg van lezen, blijkt uit onderzoek (Pirls, 2016). Ervaringen van leerkrachten bevestigen dit beeld. Leerlingen vinden lezen vaak niet leuk, ze gaan minder lezen en oefenen hun vaardigheid hierin minder. Het gevolg is dat ze meer moeite met lezen krijgen, waardoor hun motivatie nog verder afneemt.
Ervaringen in de schoolpraktijk laten ook zien dat scholen worstelen met hun begrijpend leeslessen. Vaak zijn deze lessen nog weinig effectief en kunnen ze zelfs tot demotivatie leiden bij leerlingen. Een deel van de leerlingen verlaat met een onvoldoende technische leesvaardigheid, onvoldoende leesbegrip en onvoldoende leesplezier de school.
‘Lezen voor je plezier’ en ‘lezen om te weten’ zijn belangrijke vaardigheden die leerlingen moeten ontwikkelen op school en zouden daarmee de boeiendste onderdelen van alle lessen moeten zijn.

Vragen die in de praktijk aan ons gesteld worden:

  1. Hoe kunnen we onze leerlingen motiveren om te lezen?
  2. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de leerlingen beter begrijpen wat ze lezen?
  3. Hoe zorgen we voor integratie van begrijpend lezen in alle vakken?
  4. Hoe kunnen we onze methodes gebruiken en toch werken aan leesplezier en uitdagend onderwijs waarbij leerlingen lezen met begrip?
  5. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bij verbetering van ons leesonderwijs de leerkracht en de school centraal staat in plaats van de methodes?
  6. Sluiten de methodes aan bij de referentieniveaus voor lezen?
  7. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de aansluiting met het voortgezet onderwijs naadloos verloopt?
  8. Welke toetsen zijn relevant om de leesontwikkeling bij te houden en hoe kunnen we de toetsresultaten interpreteren?

Doel van deze pagina

Wij willen u informeren over actuele zaken rondom plezier in lezen in combinatie met het verhogen van de leesresultaten op uw school.

Aanbod

Wanneer u interesse heeft om op uw school te werken aan leesbevordering kunt u contact opnemen met
a.vanschijndel@fontys.nl
m.deridder@fontys.nl