Vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO)

Sfeerafbeelding Fontys

Inleiding

In het eindrapport Onderwijs 2032 (2015) wordt een warm pleidooi gehouden om vroeg met Engels op de basisschool te beginnen.
Zo blijkt onder andere uit onderzoek van Van den Broek, de Graaf, Unsworth & Van der Zee (2014) dat ook voor leerlingen met een anderstalige achtergrond Engels leren niet nadelig is voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Sterker nog, leerlingen die vroeg Engels leren zijn positiever over het leren en gebruiken van deze taal.
Het belang van vroegtijdig beginnen met een vreemde taal wordt onderschreven en we zien dat scholen steeds meer werk maken van een goed Engelstalig aanbod voor de leerlingen van hun school. Dat is ook niet zo vreemd. Jonge kinderen kunnen op speelse wijze hun woordenschat vergroten en kunnen zo –gemakkelijker dan op latere leeftijd- een goede uitspraak ontwikkelen.
Daarnaast treden scholen steeds meer naar buiten en willen zij internationalisering en burgerschap stimuleren. Taal blijft een belangrijk voertuig voor het realiseren van die doelstelling en jong geleerd is oud gedaan!
Maak kennis met de vele mogelijkheden om leerlingen reeds op jonge leeftijd met een andere taal vertrouwd te maken en bied hen de kans om spelend “spreekdurf” te ontwikkelen. Dat geldt misschien ook wel voor u? Een dubbele uitdaging?!

Vragen vanuit het onderwijs

Vanuit de scholen is behoefte aan informatie over de volgende onderwerpen:

1. Wat is v.v.t.o.?

Vroeg vreemdetalenonderwijs betekent dat basisscholen hun leerlingen extra uren vreemdetalenonderwijs aanbieden. Bij de meeste scholen gaat het dan om Engels. Maar er zijn ook scholen die Duits, Frans of Spaans geven.

2. Waarom v.v.t.o.?

a. Taalontvankelijkheid van kinderen
Kinderen kunnen heel gemakkelijk twee of meerdere talen tegelijkertijd aanleren. Door gebruik te maken van de taalontvankelijkheid van jonge kinderen kunnen zij de   taal "natuurlijk" verwerven. Geen stampen van woordjes, maar gewoon spelenderwijs in de klas door middel van aansprekende activiteiten en uitdagend lesmateriaal.

b. Cognitieve voordelen
Vroeg Engels is goed voor de totale taalontwikkeling van een kind en het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat de cognitieve ontwikkeling en de algemene taalvaardigheid vooruit gaan bij het vroeg aanbieden van een tweede taal.

c. Internationalisering
Binnen Europa zijn andere landen al ver vooruit met Vroeg Engels. Zo is het in Duitsland sinds kort in sommige deelstaten verplicht en ook op praktisch alle Spaanse privéscholen wordt Vroeg Engels onderwezen. Met zoveel succes dat de staatsscholen dit voorbeeld willen volgen. In Nederland lopen we daardoor achter op deze Europese tendens.

d. Profilering van de school
Ouders vinden Vroeg Engels in het kader van het internationaliseren erg belangrijk en kinderen vinden het maar wat leuk om een vreemde taal te leren. Door Vroeg Engels in te voeren, profileert u uw school.

Sfeerafbeelding Fontys

3. Wat is het kerumerk TalenT

Het keurmerk TalenT wordt door vijf hogescholen aangeboden, waaronder de Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE). Het keurmerk TalenT is geaccrediteerd door het Europees Platform –Nuffic. Doel van het keurmerk TalenT is om scholen te begeleiden naar het vormgeven en borgen van goed v.v.t.o. en daarmee het bereiken van een leerlingniveau dat aanzienlijk hoger ligt dan bij het reguliere Engels in het basisonderwijs in groep 7 en 8 (Eibo). Om meer uniformiteit in het lesprogramma te bevorderen en een betere beoordeling van de kwaliteit van vroeg vreemdetalenonderwijs Engels te bewerkstelligen, heeft het Europees Platform al in 2011 de landelijke standaard v.v.t.o. Engels gelanceerd. Het keurmerk TalenT werkt vanuit de standaard v.v.t.o. Zie ook www.keurmerkvvto.nl

Doel van deze pagina

Wij willen u informeren over de mogelijkheden en actuele zaken rondom vroeg vreemde talenonderwijs en de mogelijkheden hiervan voor uw school.

Aanbod

Wanneer u interesse heeft om op uw school te werken aan vroeg vreemde talenonderwijs kunt u contact opnemen met r.windels@fontys.nl