De 10 van Taal

Een goede taalgerichte basisschoolleerkracht zal op de juiste wijze aandacht hebben voor taal. De vraag hierbij is wat de juiste wijze inhoudt. Om dit aan studenten op de pabo duidelijk te maken hebben de docenten van Fontys Hogeschool Kind en Educatie Pabo ’s-Hertogenbosch/Veghel hun visie op taal verduidelijkt in 10 handelingen. Deze handelingen worden de 10 van taal genoemd. De bedoeling van deze 10 handelingen is dat studenten aan het denken worden gezet over hoe zij omgaan met taal in de klas. Door samen in gesprek te gaan met medestudenten over de handelingen stimuleren we de visievorming van de studenten zelf. De inhouden van het gesprek worden bepaald door de eigen ervaringen van de studenten, maar ook door ondersteunende filmpjes. Bij iedere handeling is een filmpje gemaakt, waarin zowel de pabodocenten aan het woord komen als bekende Nederlanders, zoals Paul van Loon of Wim Daniëls. Zij verwoorden zowel vakinhoudelijke als vakdidactische concepten die onder de handelingen liggen en waar verder over gesproken kan worden, waarbij de kennisbasis Nederlandse taal de begrippen levert voor in het gesprek.

Naast de 10 van taal voor Nederlands is er ook een lijst passend bij early English: The English 10. Hierbij zijn nog geen filmpjes gemaakt.

klik hier om naar het Taaldenkkader te gaan Klik hier om naar de Quickscan Taalbeleid te gaan