Taalbeleid

Sfeerafbeelding Fontys

Voor het opstellen van taalbeleid treft u de volgende onderdelen aan: het taaldenkkader, een quickscan en een 10-stappenplan. Het taaldenkkader biedt u houvast voor het formuleren van een visie, het vaststellen en aanscherpen van uw aanbod en het in kaart brengen van de opbrengsten. Monitoring en het aspect van de lerende organisatie zijn belangrijke voorwaarden om goed taal- leesonderwijs te realiseren. De quickscan kan u helpen om een analyse te krijgen van de huidige stand van zaken. De informatie hieruit kunt u gebruiken voor het opstellen van een taalbeleidsplan via het 10-stappenplan. We wensen u veel succes !