Quickscan Taalbeleid

Sfeerafbeelding Fontys

Waarom de Quickscan Taalbeleid?

De Quickscan Taalbeleid helpt u om binnen enkele minuten een beeld te krijgen van het taalonderwijs op uw school. De verschillende elementen van goed taalonderwijs zoals deze in het taaldenkkader voorkomen worden in beeld gebracht (visie, aanbod, opbrengsten, monitoring).

Wie vult in?

Als IB-er, directie of taalspecialist vult u de Quickscan in. Ook kunt u ervoor kiezen om de Quickscan door verschillende personen in te laten vullen om zo de discussie over goed taalonderwijs op school op gang te brengen.

Werkwijze:

In slechts enkele minuten vult u de lijst in door het beantwoorden van vragen op een 2-puntsschaal. Aansluitend krijgt u een advies dat past bij uw school. Het advies wordt in algemene termen beschreven.

Taal is immers de motor voor ontwikkeling!

Enkele items uit de Quickscan:

  1. Onze school heeft een expliciete visie op het taal- en leesonderwijs schriftelijk vastgelegd.
  2. De uitgangspunten van interactief taalonderwijs (sociaal, betekenisvol en strategisch leren) zijn expliciet herkenbaar in ons aanbod.
  3. De leerinhouden voor taal sluiten goed aan bij de onderwijsbehoeften van onze leerling-populatie.
  4. Wij maken analyses van de resultaten op leerlingniveau én groepsniveau én schoolniveau.

    Ga aan de slag en kijk hoe uw school ervoor staat!

    Sfeerafbeelding Fontys