Analyse-instrumenten

Sfeerafbeelding Fontys

Als u met uw taalonderwijs gericht aan de slag wilt, is het aan te bevelen de huidige en gewenste situatie eerst in beeld te brengen. Op basis hiervan kan dan een gericht actieplan worden opgesteld. Voor het uitvoeren van een grondige analyse zijn een aantal instrumenten zeer bruikbaar.

U kunt hiervoor de volgende instrumenten gebruiken:

  1. De Taalvisie vragenlijst. Hiermee krijgt u zicht op de 3 pijlers van interactief taalonderwijs.
  2. De Taaltevredenheidslijst. Een open vragenlijst waarin leraren zich uit kunnen spreken over te leggen accenten.
  3. Het Instrument Taalbeleid (HIT). Hiermee geeft Fontys u een analyse op de volgende onderdelen: taalprogramma, aanvullende materialen en activiteiten, leerlingvolgsysteem, zorgverbreding, leerkrachtvaardigheden, taal in andere vakken, ruimte voor thuistaal en contacten met ouders.
  4. Tussendoelenmonitor Scholen die graag hun aanbod willen toetsen aan de tussendoelen taal kunnen gebruik maken van de taalmonitor die ontwikkeld is door het Expertisecentrum Nederlands en Fontys

Daarnaast is het van belang om de resultaten van uw taalonderwijs goed in beeld te brengen. Indien u hier meer over wilt weten, ga dan naar het onderdeel opbrengsten.

Op zoek naar meer?

klik hier voor informatie over de tussendoelenmonitor.