Inleiding Taaldenkkader

Sfeerafbeelding Fontys

Taal is een belangrijk onderdeel van het leven. Taal hebben we nodig om te kunnen communiceren, om emoties te uiten, maar ook gewoon om een brood te bestellen bij de bakker. Taal is dan ook een essentieel onderdeel binnen het onderwijs omdat we proberen leerlingen op te leiden tot burgers die zelfstandig kunnen functioneren binnen onze maatschappij. 

Taal omvat vele aspecten die allemaal met elkaar samenhangen: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat, leesplezier enz.

Voor het vormgeven van goed taalonderwijs zijn naast vele aspecten ook partners van belang.

Het Kenniscentrum Taal wil graag deze professionele partner zijn voor het delen en verdiepen van kennis.

In dit onderdeel maakt u kennis met:

  1. Het Taaldenkkader. Vanuit dit kader kan het taalonderwijs op uw school steeds vanuit verschillende elementen bekeken worden: visie, aanbod, opbrengsten, beleid en monitoring. Het Taaldenkkader zorgt voor samenhang, maar ook voor de mogelijkheid om gericht vanuit een bepaald perspectief informatie te zoeken.
  2. De QuickScan Taalbeleid. Wilt u uw school snel in beeld brengen aan de hand van deze drie elementen? Vul dan kosteloos de quickscan in en bekijk meteen het resultaat.

Alle informatie die te vinden is op dit Taalplein, is geplaatst binnen het Taaldenkkader. Het Taaldenkkader is een samenhangend geheel van aspecten die goed taalonderwijs weergegeven.