Taalvisie

Sfeerafbeelding Fontys

Het vormgeven van taalonderwijs op uw school wordt voor een gedeelte bepaald door de schoolpopulatie van de leerlingen, maar vooral door de leraren die op uw school werken.

  • Het vormgeven van taalonderwijs op uw school wordt voor een gedeelte bepaald door de schoolpopulatie van de leerlingen, maar vooral door de leraren die op uw school werken.
  • In welke mate zijn de termen autonomie, competentie en relatie uitgewerkt in een effectief klassenmanagement?
  • En hoe ligt de balans tussen ondersteunen en uitdagen?
  • Hoe ziet de basisondersteuning op het gebied van taal eruit en wat biedt u op het gebied van de externe ondersteuning
  • Hoe is het element educatief partnerschap met ouders uitgewerkt

Het is van belang om taalonderwijs te spiegelen in deze onderwijskundige “Onderlegger”.

In dit onderdeel maakt u kennis met:

  1. De drie pijlers voor interactief taalonderwijs zoals deze ontwikkeld zijn door het Expertisecentrum Nederlands. We willen u van harte uitnodigen om conform uw onderwijsvisie deze taalpijlers nader uit te werken. Een krachtig hulpmiddel daartoe kan de Taalvisie-vragenlijst zijn die door ons ontwikkeld is in samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands.
  2. Het afstemmen van uw taalvisie op de onderwijsvisie van uw school.