Onderwijsvisie

Sfeerafbeelding Fontys

Door de bank genomen zijn er scholen, die sterk programmagericht zijn en scholen die zich meer richten op de ontwikkeling. Beide benaderingen hebben hun sterke en zwakke kanten. Bovendien zien we accentverschillen voor verschillende leeftijden. Van belang is dat het taalonderwijs kinderen activeert, prikkelt tot het op willen doen van nieuwe informatie, ruimte biedt tot het kunnen uitwisselen en aanscherpen van ervaringen en hen daadwerkelijk taalbouwstenen meegeeft voor de toekomst.

Voor beide concepten geldt het belang van betekenisvolle contexten met een duidelijk accent op de mate waarin ondersteuning en/of uitdaging uitgewerkt zijn. Welke onderwijsvisie past nu het beste bij de uitgangspunten van interactief taalonderwijs? Spiegel daarom de drie pijlers van interactief taalonderwijs eens in uw onderwijskundige schoolvisie. Stel u hierbij tevens de vraag: “Willen wij een taalschool zijn?” of “Een school waarbinnen taalonderwijs wordt vormgegeven?”