Fontys Centre of Expertise Health

1 december 2021

Fontys Centre of Expertise Health in oprichting

CoE is niet VAN Fontys, maar MET Fontys

Fontys heeft zes zwaartepunten, binnen het zwaartepunt Health and Inclusive Society wordt een Centre of Expertise Health (CoE) en een Kenniscentrum (KC) Inclusive Society ontwikkeld. In dit artikel zoomen we in op het CoE Health in oprichting. Dat expertisecentrum wordt weliswaar gestart door Fontys, maar is in uitvoering vooral een samenwerking van Fontys en partners. Het expertisecentrum wil inzetten op een eerlijke kans op een gezond leven.

Met Fontys for Society belooft Fontys om een bijdrage te leveren duurzame, inclusieve en vitale samenleving. “Voor het thema Health willen we dat iedereen langer in een goede gezondheid kan leven en dat de gezondheidsverschillen afnemen”, vertelt Thom Rutten, penvoerend directeur van het Fontys Centre of Expertise (CoE) Health tijdens een Meetup in oktober. In die Meetup wordt verder vorm gegeven aan het CoE in oprichting.

Men denkt veelal dat hogescholen niet meer zijn dan een onderwijsinstelling, maar hogescholen doen inmiddels zoveel meer. “Hogescholen staan midden in de maatschappij, doen praktijkgericht onderzoeken, zorgen voor nieuwe manieren van leren en werken, met en in de praktijk, in allerlei vormen,” legt Thom uit.

Doordat het CoE nog in oprichting is, bestaan de activiteiten op het moment voornamelijk uit het vormgeven van de samenwerking en meetups waarin visie omgezet wordt in actiepunten. ‘Samenwerken is niet nieuw voor Fontys, maar met een CoE Health kun je die samenwerking versterken en uitbreiden door de focus op één thema, een eerlijke kans op een gezond leven,’ aldus Janienke Sturm, leidend lector van het CoE Health. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een uitvoeringsagenda voor het CoE Health.

Doel CoE Health

Een Centre of Expertise stimuleert en faciliteert de multidisciplinaire samenwerking tussen instituten (onderwijs en onderzoek) én de samenwerking met de maatschappij (werkveld en burgers). Met het CoE wordt bijgedragen aan: het innovatievermogen van zowel het werkveld als het onderwijs, waardegedreven kennis, de aansluiting tussen onderwijs, onderzoek en de (beroeps)praktijk, het ontwikkelen en ondersteunen van professionals in het werkveld als ook het bevorderen van een leven lang ontwikkelen.