Gebouw P3 op campus Stappegoor

De Juridische Hogeschool (JHS) is een samenwerkingsverband tussen twee hogescholen in Zuid-Nederland: Fontys Hogescholen en Avans Hogeschool. De JHS heeft een locatie in Tilburg en in Den Bosch. Als onderdeel van het Huisvestingsprogramma 2015-2024 is besloten dat JHS Tilburg vanaf start studiejaar 2020-2021 wordt gehuisvest in gebouw P3 op de campus Stappegoor in Tilburg.

Begin 2020 kwam dit gebouw vrij nadat de vorige bewoner, Fontys Academy for Creative Industries (FACI), verhuisde naar hun nieuwe studieomgeving P8. Vanaf studiejaar 2020-2021 neemt de JHS haar intrek in gebouw P3.

Sfeerafbeelding Fontys

Benieuwd hoe P3 eruit komt zien?

Neem een kijkje in het gebouw!

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Uitgangspunten huisvesting

Gebouw P3 wordt aangepast en ingericht naar de onderwijsvisie van de JHS zodat de organisatie van het onderwijs optimaal gefaciliteerd wordt.

Flexibel onderwijs gericht op interactie
De inrichting van P3 wordt afgestemd op flexibel onderwijs gericht op interactie, eigen identiteit en beleving. De onderwijsruimten in P3 worden ingericht als zogenaamde ‘crowd-omgevingen’. Een crowd-omgeving is in te zetten voor verschillende groepsgrootten en onderwijsactiviteiten. Door middel van schuifwanden zijn de ruimten flexibel in te delen.

Samenwerken en ontmoeten
De kantooromgevingen voor de medewerkers bestaan uit flex-werkplekken die samenwerking en interactie zullen bevorderen. We realiseren een centrale ruimte in het gebouw, gericht op ontmoeting, samenwerking, (informeel)overleg en ontspanning (waaronder lunch). Deze ruimte biedt tevens de mogelijkheid tot overleg en samenwerking met het werkveld.
De aanpassingen maken P3 tot een prettig, flexibel en breed inzetbaar gebouw met een open structuur dat modern onderwijs faciliteert.

Voortgang bouw

Ondanks de coronacrisis gaat het project volgens planning door. We geven graag een kijkje in de voortgang:

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys