Aankomende studenten studiejaar 2020-2021

Ik kan mijn diploma niet laten waarmerken omdat mijn school gesloten is. Wat moet ik doen?
In veel gevallen kun je ook een gewaarmerkte kopie van je diploma laten maken bij een andere officiële instantie in jouw land, zoals een notaris of de gemeente.

Is de werkwijze rondom de toelatingstoetsen veranderd?
De toelatingstoetsen voor instromende studenten, met een havo of vwo-diploma dat niet voldoet aan de nadere vooropleidingseisen, worden digitaal en onder toezicht afgenomen. Meer informatie over de wijze waarop de toelatingstoetsen worden afgenomen en de toetsdata is te vinden op fontys.nl/toelatingstoetsen.

Is Fontys al bezig met het voorbereiden van het onderwijs bij de start van het studiejaar 2020-2021?
De verwachting is dat de huidige beperkingen voor openstelling van gebouwen en het verzorgen van fysiek onderwijs voor langere tijd zullen gelden. We gaan daarom uit van een blended-learning aanbod, een mix zijn van fysiek en online onderwijs. Per opleiding kan deze mix verschillen. Bij het verdelen van de mogelijkheden voor fysiek onderwijs wordt prioriteit gegeven aan de eerstejaars studenten vanwege binding met de opleiding.
Er is ook specifiek aandacht voor mbo-studenten zonder diploma, die startenen nog een kleine achterstand moeten weg werken en voor de huidige eerstejaars studenten die geen bindend negatief studieadvies hebben gekregen en met achterstand beginnen aan het tweede jaar.

Ik ben een inkomende buitenlandse exchange student. Hoe ziet mijn onderwijs er vanaf het fall-semester 2020 uit?
Je kunt vanaf het fall-semester 2020 kiezen uit een aanbod dat een mix is van online onderwijs en onderwijs-op-locatie. Dit aanbod is precies hetzelfde als dat voor Nederlandse studenten; Fontys ontwikkelt dus geen extra online aanbod voor inkomende exchange-studenten. Daarbij gelden de voorwaarden je alleen kunt komen als de reisbeperkingen zijn opgeheven en je aan de toelatingseisen voldoet. 

Kan ik als buitenlandse degree-student een volledige (bachelor)opleiding bij Fontys gaan volgen?
Ons uitgangspunt is dat je – ondanks de bijzondere omstandigheden en de belemmeringen – van harte welkom bent om vanaf september 2020 bij Fontys te komen studeren. Maar we ontwikkelen geen extra online onderwijsaanbod. Je kunt, net als de Nederlandse studenten dus, gebruik maken van een aanbod dat een mix is tussen online onderwijs en onderwijs op de campus.

Hoe ziet de introductie van nieuwe studenten er het aankomend studiejaar uit?
De Purple Introweek vindt plaats  van maandag 24 augustus tot vrijdag 28 augustus 2020. Het programma start met een fysieke échte kennismaking met medestudenten en docenten op een Fontyslocatie. Daar wordt een eigen introgroepje (inclusief intro-ouders) gevormd om vanuit daar verder online te gaan. De online Purple Introweek bestaat uit een aanbod van digitale activiteiten. Denk hierbij aan een Fontys TV/YouTube kanaal en ook aan het Purple Café. Later in de week ontmoeten de studenten elkaar nog een keer fysiek wanneer je de mogelijkheid wordt geboden om de stad waar je gaat studeren ‘écht te ervaren’. Door de partners van Purple (gemeentes, verenigingen, andere instellingen) wordt zowel in het Klokgebouw in Eindhoven als in de Spoorzone in Tilburg een programma aangeboden, waar in kleine groepen (gedoseerde toelating, bijv. per mentorgroepje) snel en met de juiste beleving een eerste kennismaking plaatsvindt met het studentenleven en de stad. We streven ernaar om eind juni het programma voor de Purple Introweek klaar te hebben.  

Online kennis maken met Fontys?
De open dag in maart kon helaas niet doorgaan. We bieden je graag een aantal (online) alternatieven, zodat je verder kunt met het maken van jouw studiekeuze. In de periode tot 1 juni 2020 worden ook fysieke proefstudeer activiteiten, studiekeuzecheck en meeloopdagen afgelast.

Kan ik een toelatingstoets/deficiëntietoets havo-vwo doen in coronatijd?
Het is nog niet duidelijk of dit bij alle toetsen mogelijk is. Wanneer dat duidelijk is, communiceren we daarover op https://fontys.nl/Studeren/Toelating-1/Toelatingstoets-havovwo.htm. Studenten die zich aangemeld hebben voor een toets worden hierover rechtstreeks geïnformeerd.

Kan het toelatingsonderzoek 21+ doorgaan?
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma? En ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+ (colloquium doctum) voor de Fontys-opleiding van je keuze, met uitzondering van de Fontys-opleiding HBO-Rechten en de Nieuwste Pabo.
Het 21+-toelatingsonderzoek kan momenteel niet op een Fontyslocatie worden afgenomen, daarom wordt de toets digitaal op afstand afgenomen. Dit betekent dat je de toets vanuit huis kunt maken. Omdat de toets digitaal wordt afgenomen, is de toets opgesplitst in twee afzonderlijke delen: de DAT (Differentiële Aanleg Test) en een Nederlandse taaltoets. De toetsmomenten zijn eveneens gewijzigd.
Meer informatie vind je op https://fontys.nl/Studeren/Toelating-1/Toelatingsonderzoek-21.htm

Ik ben van plan om komend studiejaar een hbo-studie in Nederland te volgen maar ik ben vanwege het coronavirus niet in de gelegenheid een Nt2-toets af te leggen, kan ik me toch aanmelden?
Ja, je kunt je aanmelden. Wel willen we van tevoren weten of je Nederlands van voldoende niveau is om het onderwijs in Nederland te kunnen volgen. We onderzoeken op dit moment op welke manier we een beeld kunnen krijgen van je Nederlandse taalvaardigheid.

Ik wil de opleiding tot Leraar Basisonderwijs gaan volgen, maar ik heb door de coronacrisis niet de gelegenheid gehad om de toelatingstoets te maken of te halen, kan ik me toch aanmelden?
Ja, je kunt je aanmelden. Over deze situatie wordt tussen de hogescholen en met het ministerie van OCW gesproken. Het uitgangspunt hierbij is dat mogelijke belemmeringen voor de start van de pabo worden weggenomen, maar dat de toelatingstoetsen wel op enig moment worden behaald om aan de pabo (verder) te studeren. We gaan er vooralsnog vanuit dat de toetsvensters van juni, juli en augustus doorgaan. Zodra aanvullende informatie bekend is, wordt deze zo snel mogelijk hier gedeeld.

Wanneer doe ik mijn studiekeuzecheck? 
Fontys spant zich maximaal in om elke student te begeleiden naar een goede studiekeuze.
De studiekeuzecheck is voor aankomend studiejaar niet verplicht, maar de intentie om aankomend studenten een warm welkom te geven en de mogelijkheid tot reflectie te bieden, blijft onveranderd.
Dat betekent dat je zelf aangeeft of je deel wilt nemen aan de studiekeuzecheck van de door jou gekozen opleiding. De opleiding stuurt je online een vragenlijst toe met het verzoek om die in te vullen. Van studenten die dat niet doen wordt verondersteld dat zij niet deel willen nemen. De  studiekeuzecheck als inschrijfvoorwaarde komt hiermee te vervallen voor alle aanmelders voor het studiejaar 2020-2021.

Door alle corona perikelen kan ik me misschien niet vóór 1 mei bij Fontys inschrijven voor mijn nieuwe opleiding. Kan ik dan toch starten in het studiejaar 2020-2021?
De aanmelddeadline voor studenten (1 mei) is verschoven naar 1 juni.

Ik heb mijn bacheloropleiding vermoedelijk niet op tijd afgerond maar wil in het studiejaar 2020-2021 starten met een masteropleiding. Kan dat?
Toelating bij Fontys is mogelijk ook wanneer je bachelor-diploma nog niet behaald is maar je moet je bachelor-diploma wel uiterlijk 31 december 2020 behaald hebben.

Ik zit in het laatste jaar van het mbo en kan een aantal vakken niet afronden, kan ik toch aan het hbo starten?
Wij kunnen ons voorstellen dat je in het laatste jaar van je mbo-opleiding een kleine studievertraging oploopt. Je hebt dan nog geen diploma aan het einde van dit schooljaar. Meld je dan toch aan bij Fontys, je bent van harte welkom! Je kan starten met jouw hbo-opleiding en hebt nog tot eind 2020 de tijd om je mbo diploma te halen. Op een later moment ontvang je informatie hoe je voorlopige toelating precies wordt geregeld.