Aankomende studenten studiejaar 2020-2021

Heb je twijfels of vragen over de start van jouw studie of het onderwijs?
Dat kunnen we ons heel goed voorstellen maar natuurlijk helpen we je graag om een goede start te maken. Op de site https://fontys.nl/Goede-Start.htm vind je heel veel informatie. Voor meer persoonlijke vragen kun je het beste contact opnemen met je opleiding of je studieloopbaanbegeleider (SLB-er).

Is bij Fontys het dragen van mondkapjes verplicht?
Fontys volgt en hanteert de landelijke richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat het dragen van mondkapjes niet verplicht is in de Fontysgebouwen en op de campus. Het staat je natuurlijk vrij om ervoor te kiezen om wel een mondkapje te dragen.

Er wordt veel gesproken over ventilatie en binnenklimaat in gebouwen? Hoe is dat bij Fontys geregeld?
Alle locaties zijn getoetst op een goede werking van de mechanische ventilatiesystemen. Het RIVM eist dat (het ventilatiesysteem van) gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit van de Rijksoverheid. De toets van ventilatiesystemen bij Fontys laat zien dat we voldoen aan dit landelijke bouwbesluit. Fontys voldoet daarmee aan de gestelde eisen. Bovendien hebben we afspraken gemaakt over extra controles van onze ventilatiesystemen die continu in bedrijf zullen zijn voor optimale luchtverversing.

Is Fontys voorbereid op een mogelijke ‘tweede golf’?
De crisis is nog niet voorbij en zal ook de aankomende tijd invloed hebben op de samenleving en op Fontys. Zo bestaat de mogelijkheid dat er een tweede golf komt van corona besmettingen, met alle gevolgen van dien. Fontys is hierop voorbereid en heeft daarvoor een draaiboek klaar liggen.

Heb je als aankomend student nog andere vragen dan de onderstaande?
Kijk dan even op https://fontys.nl/Over-Fontys/Informatie-over-werken-en-studeren-tijdens-de-Corona-periode/Studenten.htm

Ik moet volgend jaar een keuze maken voor een hbo-opleiding, kan ik daadwerkelijk op locatie een kijkje komen nemen?
We maken in de verdeling van de beschikbare ruimte, zeker ruimte voor potentials zodat je live de sfeer kunt proeven, je toekomstige leeromgeving kunt zien en studenten en docenten kunt ontmoeten.

Ik zit in het laatste jaar van het mbo en kan een aantal vakken niet afronden, kan ik toch aan het hbo starten?
Wij kunnen ons voorstellen dat je in het laatste jaar van je mbo-opleiding een kleine studievertraging oploopt. Je hebt dan nog geen diploma aan het einde van dit schooljaar. Meld je dan toch aan bij Fontys, je bent van harte welkom! Je kan starten met jouw hbo-opleiding en hebt nog tot eind 2020 de tijd om je mbo diploma te halen. Om te kunnen starten heb je een afrondingsadvies nodig van de mbo-examencommissie, die dat uiterlijk 15 augustus stuurt aan Fontys. In dit advies staat of het aannemelijk is dat je vóór 1 januari 2021 jouw mbo-opleiding kunt afronden, in combinatie met het starten van een hbo-opleiding. Het afrondingsadvies is belangrijk en speelt een zwaarwegende rol.

Als ik het mbo nog moet afmaken en ik kan starten op het hbo, moet ik dan twee keer collegegeld betalen?
Nee, je hoeft maar een keer lesgeld of collegegeld te betalen. Zolang je nog op het mbo zit betaal je lesgeld aan het mbo en zodra je je diploma hebt behaald, betaal je collegegeld aan het hbo. Als je voor de eerste keer naar het hbo gaat wordt het collegegeld gehalveerd. Let op: als je na (of gedurende) het eerste half jaar toch stopt (of moet stoppen) met de hbo-opleiding, dan betaal je het jaar daarna gewoon het volledige collegegeld en kun je dus niet meer gebruik maken van de halvering van het collegegeld.

Ik kan mijn diploma niet laten waarmerken omdat mijn school gesloten is. Wat moet ik doen?
In veel gevallen kun je ook een gewaarmerkte kopie van je diploma laten maken bij een andere officiële instantie in jouw land, zoals een notaris of de gemeente.

Is Fontys al bezig met het voorbereiden van het onderwijs bij de start van het studiejaar 2020-2021?
De verwachting is dat de huidige beperkingen voor openstelling van gebouwen en het verzorgen van fysiek onderwijs voor langere tijd zullen gelden. We gaan daarom uit van een blended-learning aanbod, een mix zijn van fysiek en online onderwijs. Per opleiding kan deze mix verschillen. Bij het verdelen van de mogelijkheden voor fysiek onderwijs wordt prioriteit gegeven aan de eerstejaars studenten vanwege binding met de opleiding.
Er is ook specifiek aandacht voor mbo-studenten zonder diploma, die startenen nog een kleine achterstand moeten weg werken en voor de huidige eerstejaars studenten die geen bindend negatief studieadvies hebben gekregen en met achterstand beginnen aan het tweede jaar.

Hoe ziet de introductie van nieuwe studenten er het aankomend studiejaar uit?
De Purple Introweek vindt plaats  van maandag 24 augustus tot vrijdag 28 augustus 2020. Het programma start met een fysieke échte kennismaking met medestudenten en docenten op een Fontyslocatie. Daar wordt een eigen introgroepje (inclusief intro-ouders) gevormd om vanuit daar verder online te gaan. De online Purple Introweek bestaat uit een aanbod van digitale activiteiten. Denk hierbij aan een Fontys TV/YouTube kanaal en ook aan het Purple Café. Later in de week ontmoeten de studenten elkaar nog een keer fysiek wanneer je de mogelijkheid wordt geboden om de stad waar je gaat studeren ‘écht te ervaren’. Door de partners van Purple (gemeentes, verenigingen, andere instellingen) wordt zowel in het Klokgebouw in Eindhoven als in de Spoorzone in Tilburg een programma aangeboden, waar in kleine groepen (gedoseerde toelating, bijv. per mentorgroepje) snel en met de juiste beleving een eerste kennismaking plaatsvindt met het studentenleven en de stad. We streven ernaar om eind juni het programma voor de Purple Introweek klaar te hebben.