Besmettingen en quarantaine

Wat moet ik doen als ik besmet ben met het coronavirus? (05-03-21)
Binnen Fontys hanteren we het handelingsprotocol voor besmettingen met betrekking tot het coronavirus. Alle stappen in het protocol worden omschreven in het download bestand Besmettingsprotocol.

Besmettingsprotocol

Wanneer moet ik in quarantaine gaan? (07-09-21)
Het RIVM/GGD heeft de quarantaine-regels aangepast. In de landelijke quarantainemaatregelen wordt een onderscheid gemaakt tussen de regels voor onbeschermde personen en beschermde personen (door vaccinatie of door eerdere besmetting van corona):

  • Onbeschermde personen wordt gevraagd in (thuis)isolatie te gaan en zich te laten testen bij de GGD wanneer zij in nauw contact zijn geweest met een besmette persoon.
  • Beschermde personen wordt gevraagd hun eigen gezondheidssituatie in de gaten te houden, zij hoeven niet in quarantaine wanneer zij in contact zijn geweest met en besmette persoon, tenzij zij klachten vertonen.

Geadviseerd wordt om in alle gevallen het advies van de GGD over hoe te handelen op te volgen. In deze link vind je de meest actuele regels

Moet ik melden dat ik besmet ben met het Coronavirus? (07-09-21)
Fontys wil graag inzicht in de impact die het Coronavirus heeft bij Fontys. Meldingen van besmetting doe je als volgt:

Melding besmetting studenten: svstudentenadministratie@fontys.nl
Melding besmetting medewerkers: coronavirus@fontys.nl