(Blended) onderwijs

Nu er weer fysiek onderwijs mogelijk is, zijn er dan ook weer studiekeuzeactiviteiten? (16-01-22)
Studiekeuzeactiviteiten worden gezien als onderwijsactiviteiten. Nu er weer fysiek onderwijs op locatie mogelijk is, betekent dit ook dat de studiekeuzeactiviteiten op locatie door kunnen gaan. Voor de bezoekers aan deze activiteiten gelden dezelfde regels als voor onze eigen studenten en medewerkers.

Vanaf 15 januari is fysiek onderwijs weer mogelijk. Vanaf welke datum ben ik weer welkom in de lessen? (16-01-22)
De afgelopen tijd is er veelal online lesgegeven. Wij vragen je begrip voor het feit dat omschakelen naar fysiek onderwijs even tijd kost. Je opleiding informeert je zo snel mogelijk over je nieuwe rooster en/of de wijzigingen. In onze gebouwen gelden de volgende regels:

  • Het dragen van mondkapjes binnen en buiten de leslokalen, laboratoria, projectruimtes, collegezalen en in mediatheken is verplicht. Draag geen zelfgemaakte of stoffen mondkapjes maar de wegwerpmondkapjes waarbij tyhpe II of II-R de voorkeur heeft.
  • In onderwijsruimtes geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen, m.u.v. toetsen, zie (online) toetsen.
  • Hout je aan de basismaatregelen, houd anderhalve meter afstand van elkaar en geef elkaar de ruimte.
  • Volg de quarantainerichtlijnen.
  • Zorg voor optimale ventilatie.

Hoe faciliteert Fontys het hybride onderwijs (fysiek onderwijs op afstand te volgen)? (04-06-21)
De maatregelen en aanpassingen die in gebouwen gedaan worden hebben als doel het faciliteren van deelname op afstand aan het onderwijs dat on campus plaatsvindt (hybride onderwijs). Hiervoor worden onderwijsruimten uitgerust met goede IT-faciliteiten zodat deelname op afstand kwalitatief goed en eenvoudig mogelijk is. We behouden hiermee wat we hebben geleerd en ervaren én het zorgt voor continuïteit van ons onderwijs, mocht de pandemie weer oplaaien.

Hoe faciliteert Fontys de opnamemogelijkheden van online lesmateriaal? (04-06-21)
De dienst IT onderzoekt of de huidige faciliteiten (studio’s, opname apparatuur) voldoende zijn om de opname van lesmateriaal en lessen te faciliteren.

Hoe faciliteert Fontys op afstand deelnemen aan overleggen op de campus? (04-06-21)
De vergaderruimten worden uitgerust met goede IT faciliteiten zodat deelname op afstand kwalitatief goed en eenvoudig mogelijk is. Dienst IT gaat in de middelgrote (vanaf 4 personen) en grote vergaderruimten (vanaf 8 personen) vaste middelen voor video-conferencing aanbrengen.

Komen er voorzieningen voor individueel beeldbellen op Fontys locaties? (04-06-21)
Wanneer je op locatie wilt of moet beeldbellen dan kan dat in de (kleinere) vergaderruimten als deze vrij zijn. We moeten daar samen een weg in vinden. We monitoren in het nieuwe jaar hoe het gaat.

Is er op Fontys locaties voldoende WIFI voor hybride onderwijs? (04-06-21)
Het huidige wifinetwerk zou volgens berekeningen het intensievere gebruik van het internet aan moeten kunnen. Desalniettemin is de kwaliteit van de internetverbindingen af en toe minder goed. Wanneer je hinder ondervindt van slechte of trage internetverbinding dan is de helpdesk IT er om te helpen bij een upgrade van het interne geheugen van een laptop en/of de installatie van een nieuwere/juiste versie van de softwaredrivers. Dit kan een oplossing zijn voor de hinder die wordt ondervonden. Voor vragen kun je contact opnemen met de IT Helpdesk it-helpdesk@fontys.nl

Ik heb een vraag over blended onderwijs. Waar vind ik het antwoord? (19-05-21)
Op deze website hebben we alle info over blended onderwijs gebundeld.

Wat verstaat Fontys precies onder praktijkonderwijs? (15-12-20)
Praktijkonderwijs is onderwijs waarvoor voorzieningen op locatie nodig zijn, zoals in laboratoria, werkplaatsen en oefenruimtes. Het gaat om onderwijs wat écht niet online kan worden aangeboden. We vragen je de randen van deze definitie niet op te zoeken en je gezond verstand te gebruiken, Neem bij twijfel contact op met het CCT via cct@fontys.nl.

Wanneer ben ik een kwetsbare student? (15-12-20)
Dat ben je als je vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden thuis niet in de gelegenheid bent om goed te kunnen studeren of om een andere reden kwetsbaar bent. Je blijft in de periode van lockdown welkom op locatie. Je bespreekt mogelijke toegang met je studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider maakt de afweging over noodzaak en er wordt gewerkt met reservering in het betreffende gebouw.