Is er vanaf 16 december alleen nog naar online onderwijs? (15-12-20)
Ja, vanaf 16 december tot en met in ieder geval 17 januari vinden er als gevolg van de lockdown van de overheid, in de Fontysgebouwen geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats. Dit geldt ook voor onderwijs dat plaatsvindt op externe locaties. Het online onderwijs geldt voor iedereen met uitzondering van:

·         Kwetsbare studenten;
·         Praktijkonderwijs;
·         Toetsing en examens.

Wat verstaat Fontys precies onder praktijkonderwijs? (15-12-20)
Praktijkonderwijs is onderwijs waarvoor voorzieningen op locatie nodig zijn, zoals in laboratoria, werkplaatsen en oefenruimtes. Het gaat om onderwijs wat écht niet online kan worden aangeboden. We vragen je de randen van deze definitie niet op te zoeken en je gezond verstand te gebruiken, Neem bij twijfel contact op met het CCT via cct@fontys.nl.

Wanneer ben ik een kwetsbare student? (15-12-20)
Dat ben je als je vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden thuis niet in de gelegenheid bent om goed te kunnen studeren of om een andere reden kwetsbaar bent. Je blijft in de periode van lockdown welkom op locatie. Je bespreekt mogelijke toegang met je studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider maakt de afweging over noodzaak en er wordt gewerkt met reservering in het betreffende gebouw.

Wat wordt precies verstaan onder praktijkonderwijs? (15-12-20)
Praktijkonderwijs is onderwijs waarvoor voorzieningen op locatie nodig zijn, zoals in laboratoria, werkplaatsen en oefenruimtes. Het gaat om onderwijs wat écht niet online kan worden aangeboden. We vragen je de randen van deze definitie niet op te zoeken en je gezond verstand te gebruiken, Neem bij twijfel contact op met het CCT via cct@fontys.nl.

Kan ik voor onderzoeksactiviteiten naar een Fontyslocatie komen? (15-12-20)
Onderzoeksactiviteiten kunnen alleen op de locatie van de instelling blijven plaatsvinden als deze strikt locatiegebonden zijn en niet online of vanuit huis kunnen worden uitgevoerd.

Mag ik naar mijn stagebedrijf? (15-12-20)
Voor stages gelden de regels voor de sector/branche waar de stage gelopen wordt. Als die activiteiten door gaan, kan de stage ook doorgaan.

Ik volg een studie die opleidt tot een contactberoep. Gaan die lessen door? (15-12-20)
Opleidingen in deze beroepen kunnen doorgaan en vooralsnog kunnen hierbij de brancheprotocollen worden gebruikt zoals die tot nu toe golden, tenzij dit later alsnog anders wordt bepaald.

Ik heb een vraag over blended onderwijs. Waar vind ik het antwoord?
Op deze website hebben we alle info over blendend onderwijs gebundeld: https://fontys.nl/Fontys-Online-1/Blended-Learning.htm

Worden er in 2021 weer fysieke studiekeuzeactiviteiten georganiseerd? (15-12-20)
Fysieke activiteiten die niet direct bijdragen aan het georganiseerd onderwijs of locatiegebonden onderzoek worden per 16 december volledig afgeschaald. Dit betekent ook dat alle geplande fysieke studiekeuzeactiviteiten in de komende periode worden afgelast. Zie voor meer informatie: https://fontys.nl/Studeren/Open-dagen.htm

Geldt het uitstel bindend studieadvies ook voor mij als ik in februari ben ingestroomd? (04-11-20)
Het College van Bestuur heeft besloten ook voor studenten die in februari met hun studie zijn begonnen het uitbrengen van het (bindend) studieadvies met een jaar uit te stellen.

Moet ik collegegeld blijven betalen terwijl er geen fysiek onderwijs is?
Fontys doet er alles aan om via onderwijs op afstand de lessen door te laten gaan. Er is dus wel onderwijs en dat betekent dat je collegegeld moet betalen.

Kom ik in aanmerking voor financiële compensatie van collegegeld?
Als je in de periode september 2020 tot en met januari 2021 je hbo-diploma (ad, ba en ma) haalt, ontvang je in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag, ter hoogte van maximaal 3 maanden collegegeld. Dit betekent een eenmalige tegemoetkoming van € 535. Dit geldt ook voor (internationale) studenten die instellingscollegegeld betalen. Als je gegevens bij DUO bekend zijn, hoef je niets te doen en zal DUO het bedrag automatisch naar je overmaken. Als er gegevens van jou ontbreken, zal DUO contact met je zoeken om deze gegevens op te vragen. Je ontvangt het bedrag uiterlijk 31 maart 2021. 

Wat gebeurt er met mijn Erasmus+ beurs als het reisadvies verandert en ik niet langer in het buitenland kan blijven?
Bij verandering van het reisadvies geldt dat de Force Majeure regel van toepassing is. Dit is een geval van overmacht en in dat geval zijn dezelfde regels van toepassing als tijdens Spring 2020. Je krijgt bij onverhoopte terugkeer alsnog de volledige beurs uitgekeerd. Als je door de veranderde status niet meer kunt vertrekken en wel reis- en verblijfskosten hebt gemaakt, krijg je die vergoed tot een maximum van het aan jou toegekende beursbedrag.