(Blended) onderwijs

Hoe hoog wordt het collegegeld? (08-04-21)
In studiejaar 2021-2022 is het wettelijk collegegeld € 1.084.

Voor welk jaar wordt het wettelijk collegegeld gehalveerd? (08-04-21)
De korting van het wettelijk collegegeld geldt voor studiejaar 2021-2022.

Ik studeer af voor 31 augustus 2021. Hoe zit het met mijn collegegeld? (08-04-21)
Als je voor 31 augustus 2021 een hbo-diploma of een universitair masterdiploma haalt, krijg je€ 535 terug van DUO. Voorwaarde is dat je in het studiejaar 2019-2020 én in het studiejaar 2020-2021 minimaal 1 maand ingeschreven stond bij een opleiding in het bekostigd hoger onderwijs. 

Ik studeer in februari 2022 af. Krijg ik collegegeld terug? (08-04-21)
Als je het wettelijk collegegeld hebt betaald (€ 1.084 in studiejaar 2021- 2022) en je in februari 2022 of een andere maand afstudeert, ben je naar rato van het aantal ingeschreven maanden collegegeld verschuldigd, tenzij de beëindiging van de inschrijving met ingang van juli of augustus plaatsvindt.

Ik start gedurende studiejaar 2021-2022 met mijn vervolgopleiding. Hoeveel collegegeld moet ik betalen? (08-04-21)
Als je gedurende studiejaar 2021-2022 start met een vervolgopleiding in het hoger of wetenschappelijk onderwijs en het wettelijk collegegeld moet betalen, dan betaal je naar rato het bedrag voor de resterende maanden van studiejaar 2021-2022. Als je instellingscollegegeld moet betalen, dan bepaalt je hogeschool of universiteit welk bedrag je moet betalen.

Ik ben eerstejaars student en betaal al de helft van het wettelijk collegegeld. Hoeveel collegegeld moet ik betalen? (08-04-21)
Eerstejaars studenten betalen in studiejaar 2021-2022 de helft van het verlaagd wettelijk collegegeld: € 542.

Ik ben een tweedejaars student aan een lerarenopleiding en betaal daardoor al de helft van het collegegeld. Hoe zit het voor tweedejaars studenten aan een lerarenopleiding? (08-04-21)
Tweedejaars studenten aan een lerarenopleiding betalen in studiejaar 2021-2022 de helft van het verlaagd wettelijk collegegeld: € 542.

Hoe zit het voor internationale studenten (niet-EER-studenten)? (08-04-21)
Internationale studenten (niet-EER-studenten) betalen instellingscollegegeld. Dat is minstens € 1.084 voor studiejaar 2021-2022. De hogeschool of universiteit bepaalt het tarief. Voor internationale EERstudenten gelden dezelfde regels als voor Nederlandse studenten. Dat betekent dat de instelling vaststelt welk type collegegeld (instellingscollegegeld of wettelijk collegegeld) deze student is verschuldigd en dat, afhankelijk van welk tarief geldt, een internationale EER-student aanspraak maakt op een korting.

Hoeveel betalen studenten die deeltijd of duaal studeren? (08-04-21)
Studenten die deeltijd of duaal studeren, betalen in studiejaar 2021-2022 minimaal € 645 en maximaal € 1.084. De hogeschool of universiteit bepaalt het tarief.

Ik volg kleinschalig en intensief onderwijs. Hoe zit het met mijn collegegeld? (08-04-21)
Voor kleinschalig en intensief onderwijs betaal je in studiejaar 2021-2022 minimaal € 1.084 en maximaal € 5.421. Je hogeschool of universiteit bepaalt het tarief.

Ik betaal instellingscollegegeld. Hoeveel moet ik betalen? (08-04-21)
In studiejaar 2021-2022 betaal je minstens € 1.084. Je hogeschool of universiteit bepaalt het tarief.

Ik studeer aan een niet-bekostigde hogeschool of universiteit. Hoeveel collegegeld moet ik betalen? (08-04-21)
Je hogeschool of universiteit bepaalt hoeveel je moet betalen.

Ik doe mee aan het experiment flexstuderen. Hoeveel moet ik betalen? (08-04-21)
Je betaalt collegegeld per studiepunt. In studiejaar 2021-2022 is het bedrag per studiepunt ongeveer € 21 (wettelijk collegegeld €1.084 gedeeld door 60 studiepunten en vermeerderd met een opslag van maximaal 15%).

Ik volg als student een schakeltraject. Hoe zit het met studenten die een schakeltraject volgen? (08-04-21)
De overheid bepaalt het maximum voor de vergoeding van schakeltrajecten. Dit maximum zal voor studiejaar 2021-2022 worden vastgesteld op € 1.084. Je hogeschool of universiteit bepaalt het uiteindelijke tarief.

Ik volg een post-initiële opleiding. Hoeveel collegegeld moet ik betalen? (08-04-21)
In studiejaar 2021-2022 betaal je minstens € 1.084. Je hogeschool of universiteit bepaalt het tarief.

Ik heb al een bachelorgraad en volg nu een educatieve module van de experimenten flexibel hoger onderwijs. Hoeveel collegegeld moet ik betalen? (08-04-21)
Het collegegeld bedraagt € 542 per module in studiejaar 2021-2022.

Als er door de overheid per 26 april versoepelingen van de maatregelen  worden aangekondigd wat betekent dat dan voor studenten? (29-3-21)
Dat zou kunnen betekenen dat studenten weer minimaal één dag in de week naar locatie mogen komen. Uit onderzoek blijkt dat studenten vooral ook behoefte hebben aan contact met studiegenoten, elkaar weer live zien en ontmoeten. We willen de ruimte die – mogelijk-  ontstaat dan ook vooral gebruiken om sociale interactie tussen studenten mogelijk te maken en te stimuleren. We hebben de intentie om daarvoor de volledige capaciteit van onze gebouwen te benutten, waarbij we de 1,5 meter afstand blijven hanteren. Daarbij moeten we ook rekening blijven houden met de capaciteit in het openbaar vervoer (maximaal 2 start- en eindtijden en maximaal 20% van pre-coronareisbewegingen).

Is er vanaf 16 december alleen nog naar online onderwijs? (15-12-20)
Ja, vanaf 16 december vinden er als gevolg van de lockdown van de overheid, in de Fontysgebouwen geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats. Dit geldt ook voor onderwijs dat plaatsvindt op externe locaties. Het online onderwijs geldt voor iedereen met uitzondering van:

·         Kwetsbare studenten;
·         Praktijkonderwijs;
·         Toetsing en examens.

Wat verstaat Fontys precies onder praktijkonderwijs? (15-12-20)
Praktijkonderwijs is onderwijs waarvoor voorzieningen op locatie nodig zijn, zoals in laboratoria, werkplaatsen en oefenruimtes. Het gaat om onderwijs wat écht niet online kan worden aangeboden. We vragen je de randen van deze definitie niet op te zoeken en je gezond verstand te gebruiken, Neem bij twijfel contact op met het CCT via cct@fontys.nl.

Wanneer ben ik een kwetsbare student? (15-12-20)
Dat ben je als je vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden thuis niet in de gelegenheid bent om goed te kunnen studeren of om een andere reden kwetsbaar bent. Je blijft in de periode van lockdown welkom op locatie. Je bespreekt mogelijke toegang met je studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider maakt de afweging over noodzaak en er wordt gewerkt met reservering in het betreffende gebouw.

Kan ik voor onderzoeksactiviteiten naar een Fontyslocatie komen? (15-12-20)
Onderzoeksactiviteiten kunnen alleen op de locatie van de instelling blijven plaatsvinden als deze strikt locatiegebonden zijn en niet online of vanuit huis kunnen worden uitgevoerd.

Mag ik naar mijn stagebedrijf? (15-12-20)
Voor stages gelden de regels voor de sector/branche waar de stage gelopen wordt. Als die activiteiten door gaan, kan de stage ook doorgaan.

Ik volg een studie die opleidt tot een contactberoep. Gaan die lessen door? (15-12-20)
Opleidingen in deze beroepen kunnen doorgaan en vooralsnog kunnen hierbij de brancheprotocollen worden gebruikt zoals die tot nu toe golden, tenzij dit later alsnog anders wordt bepaald.

Ik heb een vraag over blended onderwijs. Waar vind ik het antwoord?
Op deze website hebben we alle info over blendend onderwijs gebundeld: https://fontys.nl/Fontys-Online-1/Blended-Learning.htm

Worden er in 2021 weer fysieke studiekeuzeactiviteiten georganiseerd? (15-12-20)
Fysieke activiteiten die niet direct bijdragen aan het georganiseerd onderwijs of locatiegebonden onderzoek worden per 16 december volledig afgeschaald. Dit betekent ook dat alle geplande fysieke studiekeuzeactiviteiten in de komende periode worden afgelast. Zie voor meer informatie: https://fontys.nl/Studeren/Open-dagen.htm

Geldt het uitstel bindend studieadvies ook voor mij als ik in februari ben ingestroomd? (04-11-20)
Het College van Bestuur heeft besloten ook voor studenten die in februari met hun studie zijn begonnen het uitbrengen van het (bindend) studieadvies met een jaar uit te stellen.

Moet ik collegegeld blijven betalen terwijl er geen fysiek onderwijs is?
Fontys doet er alles aan om via onderwijs op afstand de lessen door te laten gaan. Er is dus wel onderwijs en dat betekent dat je collegegeld moet betalen.

Wat gebeurt er met mijn Erasmus+ beurs als het reisadvies verandert en ik niet langer in het buitenland kan blijven?
Bij verandering van het reisadvies geldt dat de Force Majeure regel van toepassing is. Dit is een geval van overmacht en in dat geval zijn dezelfde regels van toepassing als tijdens Spring 2020. Je krijgt bij onverhoopte terugkeer alsnog de volledige beurs uitgekeerd. Als je door de veranderde status niet meer kunt vertrekken en wel reis- en verblijfskosten hebt gemaakt, krijg je die vergoed tot een maximum van het aan jou toegekende beursbedrag.