(Blended) onderwijs

Worden de roosters door het wegvallen van de groepsgrootte per 25 september aangepast? (23-09-21)
De roosters worden zo snel mogelijk aangepast maar dat zal niet overal direct na 25 september lukken.

Hoe faciliteert Fontys het hybride onderwijs (fysiek onderwijs op afstand te volgen)? (04-06-21)
De maatregelen en aanpassingen die in gebouwen gedaan worden hebben als doel het faciliteren van deelname op afstand aan het onderwijs dat on campus plaatsvindt (hybride onderwijs). Hiervoor worden onderwijsruimten uitgerust met goede IT-faciliteiten zodat deelname op afstand kwalitatief goed en eenvoudig mogelijk is. We behouden hiermee wat we hebben geleerd en ervaren én het zorgt voor continuïteit van ons onderwijs, mocht de pandemie weer oplaaien.

Hoe faciliteert Fontys de opnamemogelijkheden van online lesmateriaal? (04-06-21)
De dienst IT onderzoekt of de huidige faciliteiten (studio’s, opname apparatuur) voldoende zijn om de opname van lesmateriaal en lessen te faciliteren.

Hoe faciliteert Fontys op afstand deelnemen aan overleggen op de campus? (04-06-21)
De vergaderruimten worden uitgerust met goede IT faciliteiten zodat deelname op afstand kwalitatief goed en eenvoudig mogelijk is. Dienst IT gaat in de middelgrote (vanaf 4 personen) en grote vergaderruimten (vanaf 8 personen) vaste middelen voor video-conferencing aanbrengen.

Komen er voorzieningen voor individueel beeldbellen op Fontys locaties? (04-06-21)
Wanneer je op locatie wilt of moet beeldbellen dan kan dat in de (kleinere) vergaderruimten als deze vrij zijn. We moeten daar samen een weg in vinden. We monitoren in het nieuwe jaar hoe het gaat.

Is er op Fontys locaties voldoende WIFI voor hybride onderwijs? (04-06-21)
Het huidige wifinetwerk zou volgens berekeningen het intensievere gebruik van het internet aan moeten kunnen. Desalniettemin is de kwaliteit van de internetverbindingen af en toe minder goed. Wanneer je hinder ondervindt van slechte of trage internetverbinding dan is de helpdesk IT er om te helpen bij een upgrade van het interne geheugen van een laptop en/of de installatie van een nieuwere/juiste versie van de softwaredrivers. Dit kan een oplossing zijn voor de hinder die wordt ondervonden. Voor vragen kun je contact opnemen met de IT Helpdesk it-helpdesk@fontys.nl

Hoe ziet het onderwijs bij Fontys eruit in het studiejaar 2021-2022? (19-05-21)
Kijk bij jouw opleiding voor meer informatie hierover: https://fontys.nl/Goede-Start.htm

Ik heb een vraag over blended onderwijs. Waar vind ik het antwoord? (19-05-21)
Op deze website hebben we alle info over blended onderwijs gebundeld.

Worden er in 2021 weer fysieke studiekeuzeactiviteiten georganiseerd? (30-04-21)
Vanaf 1 juni kunnen weer rondleidingen georganiseerd worden. Een rondleiding is een gecontroleerde studiekeuzeactiviteit: potentiële studenten worden in kleine groepen uitgenodigd om naar de campus te komen voor een rondleiding om zodoende de sfeer te proeven, studenten te spreken en een beeld van het gebouw en de campus te krijgen. Daar deze rondleidingen niet onder onderwijsactiviteiten vallen, geldt ook hier het maximaal aantal van 30 personen, verspreid over de dag.

Hoe hoog wordt het collegegeld 2021-2022? (09-09-21)
Voor alle vragen over collegegeld: https://fontys.nl/Studeren/Collegegeld.htm

Wat verstaat Fontys precies onder praktijkonderwijs? (15-12-20)
Praktijkonderwijs is onderwijs waarvoor voorzieningen op locatie nodig zijn, zoals in laboratoria, werkplaatsen en oefenruimtes. Het gaat om onderwijs wat écht niet online kan worden aangeboden. We vragen je de randen van deze definitie niet op te zoeken en je gezond verstand te gebruiken, Neem bij twijfel contact op met het CCT via cct@fontys.nl.

Wanneer ben ik een kwetsbare student? (15-12-20)
Dat ben je als je vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden thuis niet in de gelegenheid bent om goed te kunnen studeren of om een andere reden kwetsbaar bent. Je blijft in de periode van lockdown welkom op locatie. Je bespreekt mogelijke toegang met je studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider maakt de afweging over noodzaak en er wordt gewerkt met reservering in het betreffende gebouw.

Geldt het uitstel bindend studieadvies ook voor mij als ik in februari ben ingestroomd? (04-11-20)
Het College van Bestuur heeft besloten ook voor studenten die in februari met hun studie zijn begonnen het uitbrengen van het (bindend) studieadvies met een jaar uit te stellen.