Blended Learning

Wat is Blended Learning?

Blended Learning is een onderwijsvorm die bestaat uit een mix van online en face-to-face leeractiviteiten. Om tot een goede blend te komen is het belangrijk dat de on- en offline activiteiten een relatie hebben en elkaar wederzijds versterken. Bij dit ontwerpproces kun je gebruikmaken van de Blended Learning Toolkit. Uitgangspunt bij het ontwerpen is:

Ga in eerste instantie uit van volledig online onderwijs en kijk waar je stapsgewijs onderdelen naar face-to-face kan verplaatsen waar gewenst en mogelijk.

Heb je vragen of hulp nodig? Kom dan op een van onze spreekuren!