Gebouwen en faciliteiten

Is het dragen van een mondkapje binnen Fontys verplicht? (26-01-22)
Binnen Fontys draag je vanaf 15 januari 2022 altijd en overal een mondkapje. Draag geen stoffen mondkapje, maar een wegwerpmondkapje, waarbij het medische mondkapje type II de voorkeur heeft. Dit geldt ook voor andere binnenruimten (al dan niet extern) die Fontys voor onderwijsactiviteiten gebruikt.

Het mondkapje mag vanaf 26 januari af:

• als je zit én je anderhalve meter afstand kunt houden.

• bij belemmering van het geven of ontvangen van onderwijs (denk aan sport, dans, zang, toneel of situaties waarbij de veiligheid in het geding is.

• als je eet/drinkt en een vaste zit-/staanplaats hebt én anderhalve meter afstand hebt tot anderen.

• als je om medische redenen geen mondkapje kunt dragen. Je kunt dan wel een ‘eigen verklaring uitzondering mondkapjesplicht’ overleggen.

Nu er weer fysiek onderwijs mogelijk is, kan ik dan ook iets eten en drinken op de campus? (16-01-22)
Nu er weer meer studenten en medewerkers op locatie zijn, gaan ook de eten en drinken faciliteiten, inclusief alle koffieapparaten en restaurants zo spoedig als mogelijk weer open. Deze openstelling en het aanbod zal per locatie verschillend zijn.

Er wordt veel gesproken over ventilatie en binnenklimaat in gebouwen? Hoe is dat bij Fontys geregeld? (19-05-21)
Alle locaties zijn getoetst op een goede werking van de mechanische ventilatiesystemen. Het RIVM eist dat (het ventilatiesysteem van) gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit van de Rijksoverheid. De toets van ventilatiesystemen bij Fontys laat zien dat we voldoen aan dit landelijke bouwbesluit. Fontys voldoet daarmee aan de gestelde eisen. Bovendien hebben we afspraken gemaakt over extra controles van onze ventilatiesystemen die continu in bedrijf zullen zijn voor optimale luchtverversing.

Gaat Fontys werken met zelftesten om toegang tot de gebouwen te krijgen? (30-04-21)
Voor vragen en antwoorden rondom het bestellen en gebruik van zelftesten, zie Q&A in de rubriek veiligheid.

Hoe weet ik met hoeveel personen ik in een ruimte mag verblijven? (09-09-21)
Kijk voor het maximaal aantal toegestane personen per gebouw op https://connect.fontys.nl/fontysbreed/anderhalvemeter

Ik zie dat de looproutes niet in alle gebouwen worden nageleefd. Wat doet Fontys daaraan? (09-10-20)
Onze gebouwen zijn coronaproof ingericht en de looproutes zijn bepaald om verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. Dat kan echter per gebouw wat verschillen. Studenten en medewerkers worden regelmatig aangesproken op het volgen van de looproutes. Spreek dus in ons aller belang gerust iemand aan die de looproutes negeert.

Hoe zorgt Fontys voor de hygiëne in de gebouwen?
Bij de entrees, bepaalde onderwijsruimtes en de vending machines zijn desinfectiemiddelen beschikbaar. Daarnaast zorgen we voor voldoende papieren handdoekjes en zeep op de toiletten en extra schoonmaak van o.a. kranen en contactoppervlakken. Ook worden onderwijsmedewerkers voorzien van schoonmaakmiddelen om tussen iedere les of toets extra schoon te maken. De werkplekken zijn Corona-proof ingericht en worden extra schoon gemaakt. Met placemats geef je aan of een werkplek gebruikt is en schoonmaak gewenst of noodzakelijk is. Voor eventueel tussentijds schoonmaken van bureaus worden schoonmaak-en desinfectiemiddelen ter beschikking gesteld.