Gebouwen en faciliteiten

Heeft de maatregel van de overheid van 13 oktober dat er maar 30 personen maximaal in een ruimte mogen verblijven, gevolgen voor Fontys? (21-10-20)
Het onderwijs blijft een uitzondering houden op de maximaal 30 aanwezigen per ruimte. Dit betekent dat de beslisboom versie oktober 2020 nog steeds geldt inclusief de maximale aantallen per ruime zoals Fontys die heeft berekend.

 Wat zijn de gevolgen voor toetsen nu er maar 30 personen maximaal in een ruimte mogen verblijven? (21-10-20)
Voor onderwijsactiviteiten gelden geen maximum aantal aanwezigen, toetsen zijn onderwijsactiviteiten en dus vrijgesteld van maximum aantal. Volgens de richtlijnen kan het afnemen van toetsen in grote groepen in ruimtes doorgaan en is het ook toegestaan. Naast de zorg en aandacht voor de veiligheid en gezondheid van onze studenten is het voorkomen van studievertraging een belangrijk uitgangspunt voor Fontys. Om de toetsen volgens de richtlijnen te laten verlopen, wordt aandacht geschonken aan de veiligheidsaspecten zodat te allen tijde anderhalve meter afstand kan worden gehanteerd. Daarop zal ook extra toezicht zijn.

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe maatregelen van de overheid van 13 oktober over sporten voor het onderwijs? (21-10-20)
Het verbod op sport voor 18+ en het sluiten van kleedlokalen en douches geldt niet voor sportonderwijs.

Ik zie dat de looproutes niet in alle gebouwen worden nageleefd. Wat doet Fontys daaraan? (09-10-20)
Onze gebouwen zijn coronaproof ingericht en de looproutes zijn bepaald om verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. Dat kan echter per gebouw wat verschillen. Studenten en medewerkers worden regelmatig aangesproken op het volgen van de looproutes. Spreek dus in ons aller belang gerust iemand aan die de looproutes negeert.

Kunnen er evenementen plaatsvinden in Fontysgebouwen of op Fontysterrein? (01-10-20)
Het onderwijs is altijd de eerste prioriteit binnen Fontys. Er is een beslisboom voor samenkomsten opgesteld op basis van de RIVM richtlijnen.

Beslisboom 1 oktober

Na de persconferentie van 28 september is thuiswerken voorlopig weer de norm. Zijn er uitzonderingen? (01-10-20)
Door het beperken van het aantal contacten en vervoersbewegingen dragen we bij aan het bestrijden van het coronavirus. Daarom is voor medewerkers thuiswerken weer de norm. Onderwijsgevenden komen daarom alleen naar Fontys voor het geven van onderwijs. Overige medewerkers mogen alleen voor werkzaamheden die écht niet thuis of online kunnen plaatsvinden naar Fontys komen. Uitzonderingen kun je bespreken met je leidinggevende.

Mag ik samenwerken met collega’s buiten Fontys? (01-10-20)
Fontys ontraadt het om bij collega’s thuis of op een externe locatie af te spreken om daar samen te werken of te brainstormen.

Is het mogelijk om te studeren op een zelfstudieplek binnen Fontys? (01-10-20)
Wij analyseren de roosters en in overleg met studenten gaan we per locatie bekijken welke mogelijkheden er zijn. Voorwaarde daarbij is natuurlijk wel dat de anderhalve meter-richtlijn gerespecteerd wordt.

Hoe zorgt Fontys voor de hygiëne in de gebouwen?
Bij de entrees, bepaalde onderwijsruimtes en de vending machines zijn desinfectiemiddelen beschikbaar. Daarnaast zorgen we voor voldoende papieren handdoekjes en zeep op de toiletten en extra schoonmaak van o.a. kranen en contactoppervlakken. Ook worden onderwijsmedewerkers voorzien van schoonmaakmiddelen om tussen iedere les of toets extra schoon te maken. De werkplekken zijn Corona-proof ingericht en worden extra schoongemaak. Met placemats geef je aan of een werkplek gebruikt is en schoonmaak gewenst of noodzakelijk is. Voor eventueel tussentijds schoonmaken van bureaus worden schoonmaak-en desinfectiemiddelen ter beschikking gesteld.

Om te monitoren hoeveel mensen er in een pand zijn, moet ik bij binnenkomst inloggen op Fontys wifi of Eduroam. Hoe zit dat met mijn privacy?
Voor monitoring van totale aantallen personen wordt gebruikt gemaakt van ‘2count dashboard’. Daarvoor moet je wel ingelogd zijn op Fontys wifi of Eduroam. Bij verbinding met een access point wordt er melding van gemaakt in dat centrale systeem. Deze datastroom uit het afgeschermde centrale netwerk gaat via een beveiligde verbinding naar de leverancier van het 2Count dashboard. Daar worden de gegevens geanonimiseerd en worden op de server alleen aantallen weggeschreven. Dat betekent dat bij inloggen enkel weggeschreven wordt op de server: 1 persoon in gebouw X. Dat is dus niet te herleiden naar de naam van de persoon. Deze procedure is afgestemd met KPN, die samenwerkt met de leverancier en onze privacy officer. Er is dus geen sprake van het opslaan van adressen of wifi-tracking. Zorg dat je ook je Fontyspas bij je hebt zodat je je kunt legitimeren.

Hoe weet ik met hoeveel personen ik in een ruimte mag verblijven?
Hiervoor zijn berekeningen gemaakt op basis van het aantal vierkante meters en de RIVM richtlijnen. Op de deuren van de lokalen zijn bordjes van beschrijfbare folie opgehangen die het maximum aantal personen aangeven. Wij rekenen er op dat je je daar ook aan gaat houden.

Kan ik voor of na een praktijkles of toets nog even in een Fontysgebouw blijven?
Nee, dat is niet toegestaan. Verblijf is ook niet toegestaan bij parkeerplaatsen, fietsenstallingen, entrees, gangen, voorportalen van toiletten.

Houdt Fontys bij het roosteren rekening met de tijd die nodig is om groepen in en uit de gebouwen te laten gaan?
Jazeker, het rooster voorziet er in dat niet meer dan het maximum aantal personen in een gebouw aanwezig is.

Stelt Fontys beschermingsmiddelen beschikbaar wanneer de gebouwen gedeeltelijk open gaan?
Voor de opleidingen voor contactberoepen zoals fysiotherapie en verpleegkunde is het hanteren van anderhalve meter lastig. Voor deze opleidingen hanteren we de landelijke of branche richtlijnen. Wanneer test- en beschermingsmiddelen vereist en/of aanbevolen zijn, dan stelt Fontys deze beschikbaar aan studenten en medewerkers.

Kan ik weer terecht in de copyshop? (17-9)
Als je gebruik wilt maken van de diensten van de copyshop (printen getuigschriften, afhalen tentamens e.d.) in Eindhoven of Venlo kun je contact opennemen via mail of per telefoon:
Eindhoven: copyshopr1@fontys.nl of 08850-78611. De openingstijden zijn maandag t/m donderdag van 10:00 - 14:00 uur.
Venlo: copyshop-venlo@fontys.nl of 06 – 21510290. De openingstijden zijn dinsdag en vrijdag van 09:30 – 13:30uur.
De Canon bestelportal is 24/7 bereikbaar.

Kan ik online toegang krijgen tot de mediatheek?
Ja dat kan, ga naar https://fontys.nl/mediatheek/ en zoek via de zoekbalk naar online artikelen, e-books, e-journals, online video’s etc. Of ga naar de pagina Alle databanken en zoek direct in een online bron, of de speciale pagina met E-books (deze collectie is tijdelijk extra uitgebreid). Met de browser extensie LibraryAccess haal je de mediatheek binnen in je browser en krijg je extra tips voor online informatie.Informatie over gebruik van gebouwen en faciliteiten rond Corona volgt zo spoedig mogelijk.

Kan ik geleende materialen weer inleveren bij de mediatheken en hoe doe ik dat?
Ja, mediatheken zijn weer (beperkt) open en inleveren kan op locatie. De actuele openingstijden van de afzonderlijke mediatheken kun je hier vinden.   Heb je geen mogelijkheid om je Fontys locatie te bezoeken dan kun je geleende materialen zonder kosten naar ons opsturen. Afhankelijk van je dichtstbijzijnde studieplaats, kies je voor Tilburg of Eindhoven:
Mediatheek Tilburg – Materialen inleveren, Antwoordnummer 454, 5000 VB Tilburg of
Mediatheek Eindhoven – Materialen inleveren, Antwoordnummer 10069, 5600 VB Eindhoven.
We vragen je om de materialen zorgvuldig te verpakken en je eigen naam als afzender duidelijk te vermelden.

Er wordt veel gesproken over ventilatie en binnenklimaat in gebouwen? Hoe is dat bij Fontys geregeld?
Alle locaties zijn getoetst op een goede werking van de mechanische ventilatiesystemen. Het RIVM eist dat (het ventilatiesysteem van) gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit van de Rijksoverheid. De toets van ventilatiesystemen bij Fontys laat zien dat we voldoen aan dit landelijke bouwbesluit. Fontys voldoet daarmee aan de gestelde eisen. Bovendien hebben we afspraken gemaakt over extra controles van onze ventilatiesystemen die continu in bedrijf zullen zijn voor optimale luchtverversing.

Wie bepaalt wat wel en niet kan doorgaan op locatie?
De gebouwenbeheerders bepalen hoeveel medewerkers per dag toegang krijgen tot de gebouwen (in verhouding tot het aantal studenten) en bepalen de prioriteit die gegeven wordt aan bepaalde groepen (medewerkers, docenten, eerstejaarsstudenten etc). De maximale aantallen per pand en per ruimte mogen niet worden overschreden en het devies vanuit de overheid is nog steeds: werk zoveel mogelijk thuis!