Gebouwen en faciliteiten

Hoe gaat Fontys om met het per 25 september loslaten van de anderhalve meter in het hoger onderwijs? (23-09-21)
Het loslaten van deze maatregel betekent dat de beperkingen voor onderwijs op locatie wegvallen. Afstand houden hoeft niet meer, maar is nog steeds wel verstandig. Geef elkaar de ruimte en respecteer elkaar. Een mondkapje dragen is niet meer verplicht maar het mag natuurlijk wel. Verder vragen we je de basis hygiëne-en gezondheidsrichtlijnen in acht te blijven nemen. Fontys zorgt voor het regelmatig en goed ventileren van ruimtes. Daarbij baseren we ons op de geldende adviezen van het RIVM.

Kunnen er weer fysieke activiteiten (samenkomsten) op locatie plaatsvinden en welke toegangsregels gelden daarbij? (15-10-21)
Ja dat kan maar we maken daarin onderscheid tussen activiteiten die behoren tot ons primaire proces (bv studiekeuzeactiviteiten en diplomauitreikeingen) en bijeenkomsten met een sociaal karakter. Voor verdere uitleg ga je naar het Stroomschema Samenkomsten: https://connect.fontys.nl/fontysbreed/anderhalvemeter.

Mogen er ventilatoren aangezet worden in de lokalen? (21-06-21)
We begrijpen dat het warm kan zijn, maar raden - op aangeven van het RIVM - af tafelventilatoren in te zetten.

Mag en kan ik als student weer een ruimte reserveren in het gebouw? (09-09-21)
Ja, mits het instituut dit faciliteert..

Moet je reserveren om op locatie te kunnen studeren en hoe doe je dit dan? (09-09-21)
Voor de mediatheken moet je vooraf of ter plekke reserveren. Voor andere werkplekken kun je dit nagaan bij je eigen instituut omdat de mogelijkheden per instituut verschillen.

Er wordt veel gesproken over ventilatie en binnenklimaat in gebouwen? Hoe is dat bij Fontys geregeld? (19-05-21)
Alle locaties zijn getoetst op een goede werking van de mechanische ventilatiesystemen. Het RIVM eist dat (het ventilatiesysteem van) gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit van de Rijksoverheid. De toets van ventilatiesystemen bij Fontys laat zien dat we voldoen aan dit landelijke bouwbesluit. Fontys voldoet daarmee aan de gestelde eisen. Bovendien hebben we afspraken gemaakt over extra controles van onze ventilatiesystemen die continu in bedrijf zullen zijn voor optimale luchtverversing.

Gaat Fontys werken met zelftesten om toegang tot de gebouwen te krijgen? (30-04-21)
Voor vragen en antwoorden rondom het bestellen en gebruik van zelftesten, zie Q&A in de rubriek veiligheid.

Hoe weet ik met hoeveel personen ik in een ruimte mag verbljven? (09-09-21)
Kijk voor het maximaal aantal toegestane personen per gebouw op https://connect.fontys.nl/fontysbreed/anderhalvemeter

Ik zie dat de looproutes niet in alle gebouwen worden nageleefd. Wat doet Fontys daaraan? (09-10-20)
Onze gebouwen zijn coronaproof ingericht en de looproutes zijn bepaald om verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. Dat kan echter per gebouw wat verschillen. Studenten en medewerkers worden regelmatig aangesproken op het volgen van de looproutes. Spreek dus in ons aller belang gerust iemand aan die de looproutes negeert.

Hoe zorgt Fontys voor de hygiëne in de gebouwen?
Bij de entrees, bepaalde onderwijsruimtes en de vending machines zijn desinfectiemiddelen beschikbaar. Daarnaast zorgen we voor voldoende papieren handdoekjes en zeep op de toiletten en extra schoonmaak van o.a. kranen en contactoppervlakken. Ook worden onderwijsmedewerkers voorzien van schoonmaakmiddelen om tussen iedere les of toets extra schoon te maken. De werkplekken zijn Corona-proof ingericht en worden extra schoongemaak. Met placemats geef je aan of een werkplek gebruikt is en schoonmaak gewenst of noodzakelijk is. Voor eventueel tussentijds schoonmaken van bureaus worden schoonmaak-en desinfectiemiddelen ter beschikking gesteld.