Zijn de fysieke toetsen op locatie wel veilig? (06-01-21)
We willen de mogelijkheden die er zijn maximaal benutten maar gezondheid en veiligheid van studenten en medewerkers vormen nog steeds het belangrijkste uitgangspunt. Bij het plannen van toetsen wordt rekening gehouden met de regels voor instroom en doorstroom in de gebouwen, de aanwezigheid van een coördinator van het instituut, zetten we voldoende surveillanten en ‘verkeersregelaars’ in en wordt het facilitair team tijdig geïnformeerd zodat op locatie de voorzieningen in orde zijn (tafels en stoelen maar ook bewegwijzering en desinfectiemiddelen).

Wat zijn de gevolgen van de lockdown per 16 december voor toetsen? (15-12-20)
De toetsroosters blijven ongewijzigd. De meeste toetsen zijn al online en de toetsen die op locatie zijn gepland, mogen daar gewoon worden afgenomen.

Waar vinden de toetsen in periode twee plaats? (11-11-20)
In tegenstelling tot periode één (ook toetsen afnemen op externe locaties) vinden de toetsen in periode twee in Fontysgebouwen dan wel online plaats. Zo wordt de beheersbaarheid en voorspelbaarheid hoger en zijn we minder afhankelijk van externe omstandigheden.

Ik ben docent en ben op zoek naar informatie over (online) toetsen en beoordelen. Waar vind ik die info?
Voor docenten is een aparte webpagina beschikbaar: https://fontys.nl/Fontys-Online-1/Toetsing.htm

Ik ben student en heb vragen over (online) toetsen. Waar vind ik de antwoorden?
We hebben een speciale webpagina ingericht waar alle informatie bij elkaar is gebracht: https://fontys.nl/Fontys-Online-1/Toetsen-in-Coronatijd-de-uitdagingen.htm

Er is een taskforce toetsing ingesteld. Waarom is dat nodig? (04-11-20)
Deze taskforce heeft de opdracht om de kwetsbaarheid voor het afnemen van toetsen op locatie te verminderen en de voorspelbaarheid voor medewerkers en studenten te vergroten waarbij de kwaliteit van de toetsen voorop staat. Uitgangspunt is toetsen op eigen locaties. Grootschalige toetsen, zoals in de eerste helft van november op externe locaties, worden niet meer toegestaan ook omdat deze bij studenten en medewerkers tot gevoelens van onveiligheid leiden.

Wat zijn de gevolgen voor toetsen nu er maar 30 personen maximaal in een ruimte mogen verblijven? (21-10-20)
Voor onderwijsactiviteiten gelden geen maximum aantal aanwezigen, toetsen zijn onderwijsactiviteiten en dus vrijgesteld van maximum aantal. Volgens de richtlijnen kan het afnemen van toetsen in grote groepen in ruimtes doorgaan en is het ook toegestaan. Naast de zorg en aandacht voor de veiligheid en gezondheid van onze studenten is het voorkomen van studievertraging een belangrijk uitgangspunt voor Fontys. Om de toetsen volgens de richtlijnen te laten verlopen, wordt aandacht geschonken aan de veiligheidsaspecten zodat te allen tijde anderhalve meter afstand kan worden gehanteerd. Daarop zal ook extra toezicht zijn.