(Online) toetsen

Kan ik mijn toetsen inzien? (09-03-21)
Wanneer instituten studenten de mogelijkheid willen geven tot inzage in toetsen, kunnen zij dit kenbaar maken aan het LCT van de desbetreffende locatie. Het LCT borgt, in nauwe afstemming met het instituut, de veilige uitvoering binnen de bekende kaders (maximale aantallen per gebouw, afstand e.d.).

Ik heb een (praktijk)examen of tentamen in de periode dat de avondklok geldt. Wat betekent de avondklok per 23 januari voor mijn tentamen/examen, dat in de avond is gepland is? (21-01-21)
Hier geldt een uitzondering voor studenten die een reeds gepland (praktijk)examen of tentamen moeten maken. Je krijgt dan een vrijstelling om na 21.00 uur op straat te zijn en te reizen maar daarvoor moet je wel een eigen verklaring, èn een verklaring van de onderwijsinstelling en je identiteitsbewijs bij je hebben.

Hoe kom ik aan zo’n vrijstellingsverklaring van Fontys? (21-01-21)
Deze vrijstellingsverklaring van Fontys wordt je bij deelname aan de toets uitgereikt. Je eigen verklaring vind je op de website van de Rijksoverheid.

Zijn de fysieke toetsen op locatie wel veilig? (06-01-21)
We willen de mogelijkheden die er zijn maximaal benutten maar gezondheid en veiligheid van studenten en medewerkers vormen nog steeds het belangrijkste uitgangspunt. Bij het plannen van toetsen wordt rekening gehouden met de regels voor instroom en doorstroom in de gebouwen, de aanwezigheid van een coördinator van het instituut, zetten we voldoende surveillanten en ‘verkeersregelaars’ in en wordt het facilitair team tijdig geïnformeerd zodat op locatie de voorzieningen in orde zijn (tafels en stoelen maar ook bewegwijzering en desinfectiemiddelen).

Wat zijn de gevolgen van de lockdown per 16 december voor toetsen? (15-12-20)
De toetsroosters blijven ongewijzigd. De meeste toetsen zijn al online en de toetsen die op locatie zijn gepland, mogen daar gewoon worden afgenomen.

Waar vinden de toetsen in periode twee plaats? (11-11-20)
In tegenstelling tot periode één (ook toetsen afnemen op externe locaties) vinden de toetsen in periode twee in Fontysgebouwen dan wel online plaats. Zo wordt de beheersbaarheid en voorspelbaarheid hoger en zijn we minder afhankelijk van externe omstandigheden.

Ik ben student en heb vragen over (online) toetsen. Waar vind ik de antwoorden?
We hebben een speciale webpagina ingericht waar alle informatie bij elkaar is gebracht: https://fontys.nl/Fontys-Online-1/Toetsen-in-Coronatijd-de-uitdagingen.htm

Er is een taskforce toetsing ingesteld. Waarom is dat nodig? (04-11-20)
Deze taskforce heeft de opdracht om de kwetsbaarheid voor het afnemen van toetsen op locatie te verminderen en de voorspelbaarheid voor medewerkers en studenten te vergroten waarbij de kwaliteit van de toetsen voorop staat. Uitgangspunt is toetsen op eigen locaties. Grootschalige toetsen, zoals in de eerste helft van november op externe locaties, worden niet meer toegestaan ook omdat deze bij studenten en medewerkers tot gevoelens van onveiligheid leiden.

Wat zijn de gevolgen voor toetsen nu er maar 30 personen maximaal in een ruimte mogen verblijven? (21-10-20)
Voor onderwijsactiviteiten gelden geen maximum aantal aanwezigen, toetsen zijn onderwijsactiviteiten en dus vrijgesteld van maximum aantal. Volgens de richtlijnen kan het afnemen van toetsen in grote groepen in ruimtes doorgaan en is het ook toegestaan. Naast de zorg en aandacht voor de veiligheid en gezondheid van onze studenten is het voorkomen van studievertraging een belangrijk uitgangspunt voor Fontys. Om de toetsen volgens de richtlijnen te laten verlopen, wordt aandacht geschonken aan de veiligheidsaspecten zodat te allen tijde anderhalve meter afstand kan worden gehanteerd. Daarop zal ook extra toezicht zijn.