(Online) toetsen

Kunnen toetsen met meer dan 75 personen op een Fontyslocatie plaatsvinden? 07-09-21)
Met ingang van 20 september 2021 zijn grootschalige toetsen toegestaan met inachtneming van 1,5 meter afstand.

Zijn toetsen op externe locaties mogelijk? (07-07-21)
Toetsen op externe locaties zijn weer toegestaan. Opleidingen beslissen over hoe en waar zij toetsen afnemen, een en ander uiteraard rekening houdend met de dan geldende algemene maatregelen (zoals bijvoorbeeld hanteren 1,5 meter afstand).

Ik ben student en heb vragen over (online) toetsen. Waar vind ik de antwoorden? (04-05-21)
We hebben een speciale pagina ingericht waar alle informatie bij elkaar is gebracht: https://connect.fontys.nl/fontysbreed/DLO/TBW/dig-kennistoets/Paginas/default.aspx

Kan ik mijn toetsen inzien? (09-03-21)
Wanneer instituten studenten de mogelijkheid willen geven tot inzage in toetsen, kunnen zij dit kenbaar maken aan het LCT van de desbetreffende locatie. Het LCT borgt, in nauwe afstemming met het instituut, de veilige uitvoering binnen de bekende kaders (maximale aantallen per gebouw, afstand e.d.).

Zijn de fysieke toetsen op locatie wel veilig? (06-01-21)
We willen de mogelijkheden die er zijn maximaal benutten maar gezondheid en veiligheid van studenten en medewerkers vormen nog steeds het belangrijkste uitgangspunt. Bij het plannen van toetsen wordt rekening gehouden met de regels voor instroom en doorstroom in de gebouwen, de aanwezigheid van een coördinator van het instituut, zetten we voldoende surveillanten en ‘verkeersregelaars’ in en wordt het facilitair team tijdig geïnformeerd zodat op locatie de voorzieningen in orde zijn (tafels en stoelen maar ook bewegwijzering en desinfectiemiddelen).