Reisadviezen

Kunnen er weer (groeps)studiereizen of buitenlandse stages worden gepland? (16-11-21)
Reizen en verblijven in het buitenland gaat nog altijd gepaard met veel onzekerheden, veel extra maatregelen (vooraf, tijdens en bij terugkomst) en grote verschillen. Kijk voor de meest actuele reisadviezen op www.nederlandwereldwijd.nl van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Voor uitgaande mobiliteit volgen we de beslisboom internationale mobiliteitdie nauw gerelateerd is aan het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Flowchart

Voor (groeps)studiereizen dienen het reisadvies, de huidige regels voor onze samenleving én die van het land van bestemming uiteraard gevolgd te worden. We benadrukken daarbij dat de financiële risico’s (b.v. repatriëring, huisvesting enz) bij de desbetreffende student liggen. Overleg daarom altijd eerst met je coördinator internationalisering, die informeert je ook over andere praktische zaken.
Fontys roept op om zeer terughoudend te zijn met (groeps)studiereizen. Voor (groeps)studiereizen dienen het reisadvies, de huidige regels voor onze samenleving én die van het land van bestemming uiteraard gevolgd te worden.

Ik ben student en ben voorbereidingen aan het treffen voor een buitenlandse reis. Kan ik gaan? (16-11-2021)
De overheid heeft met ingang van 15 mei het algemene negatieve reisadvies opgeheven. Echter dat wil niet zeggen dat reizen direct mogelijk is, het is per land verschillend. Het is belangrijk om de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te blijven checken. Ga naar: www.nederlandwereldwijd.nl
Kijk voor meer informatie over voorbereidingen op de website van Team Study Abroad.

Ik kom terug van een reis uit een gebied waar code ‘oranje’ of code ‘rood’ van toepassing is. Wat moet ik doen? (31-05-21)
De (verplichte) quarantaine regels zijn verschillend per land waar je vandaan komt. Het is belangrijk dat je de quarantaine reischeck doet zodat je precies weet wat je moet doen. https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/ De in Nederland gehanteerde actuele risicostatus van landen en regio’s vind je op www.nederlandwereldwijd.nl/landen.

Wat moet ik doen wanneer ik in het buitenland ben en de situatie verandert daar? (31-05-21)
Je moet je tijdens je verblijf in het buitenland altijd houden aan de lokale richtlijnen, die van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook moet je je contactgegevens up-to-date houden in Mobility Online en (nauw) contact onderhouden over je status met je coördinator Internationalisering.
In geval de situatie verandert krijg je van je coördinator te horen wat je moet doen en zoek je samen naar alternatieve studiemogelijkheden. Fontys spant zich in om zoveel mogelijk studievertraging te voorkomen. Let op dit geldt alleen als de kleurcode bij je vertrek code groen of geel had.
In het geval deze code op oranje of rood stond bij vertrek krijg je geen inhoudelijke studiebegeleiding van Fontys en is je verblijf geheel op eigen risico, met name voor wat betreft je studiepunten.