Reisadviezen

Ik ben student en ben voorbereidingen aan het treffen voor een buitenlandse reis in voorjaar 2021. Kan ik gaan? (09-03-21)
Het kabinet heeft negatief reisadvies verlengd tot 15 april 2021. Dit betekent dat je tot die datum niet mag uitreizen naar het buitenland.

Mag ik als non-EU-student naar Nederland reizen? (09-03-21)
Je bent welkom in Nederland mits je een bewijs van toelating van de studie of een tewerkstellingsbewijs kunt overleggen en korter dan 3 maanden in Nederland verblijft en in Nederland de geldende coronaregels naleeft.

Het lukt mij niet om in Nederland een stageplaats te vinden. Mag ik in Duitsland of België stage lopen? (03-12-20)
Wij volgen het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse zaken, dat nu code oranje is. Dit betekent dat Fontys geen mobiliteit toestaat naar deze landen en studenten sterk afraadt voor studie of stage naar deze landen af te reizen.

Mag ik voor fysiek onderwijs met het OV naar Fontys reizen? (21-10-20)
Fysiek onderwijs, stages en locatiegebonden onderzoek worden gezien als noodzakelijke activiteiten waarvoor je met het OV mag blijven reizen.

Mag ik voor het verzorgen of volgen van onderwijs of onderzoeksactiviteiten reizen binnen Nederland? (01-10-20)
Reizen naar Amsterdam- stad, Rotterdam-stad en Den Haag-stad is alleen toegestaan voor noodzakelijke reizen. Reizen voor het verzorgen of volgen van onderwijs is uitgesloten van deze maatregel. Reizen voor onderzoeksactiviteiten worden niet gezien als noodzakelijk reizen en zijn daarom niet gewenst. Enkel wanneer het onderzoeksactiviteiten in een laboratorium- of andere practicumsetting betreft die niet vanuit huis of online kunnen plaatsvinden, is reizen toegestaan.

Kan ik als grensmedewerker/student weer naar Fontys komen?
Fontys neemt de uitzonderingen (Ministerie Justitie en Veiligheid van 11 september) voor thuisquarantaine over en staat grensmedewerkers en grensstudenten uit een regio met code oranje/rood (België en Duitsland) toe om naar Fontys te komen voor werk/onderwijsactiviteiten mits zij zich houden aan de gestelde voorwaarden:

  • Sociale contacten worden vermeden.
  • Er niet gereisd wordt met het openbaar vervoer.
  • De duur van het verblijf zo kort als mogelijk is.
  • De quarantaineregels worden aangehouden buiten het verblijf bij Fontys.
  • Er goed onderling afstand gehouden wordt.
  • Er goede hygiënemaatregelen worden genomen.

Van deze grensmedewerkers en grensstudenten vragen wij daarnaast om zelf de verantwoordelijkheid te nemen om je op de hoogte te stellen van restricties die in eigen land gelden voor terugkeer uit Nederland.

Wanneer ben ik een grensstudent?
Je bent een grensstudent als je bij Fontys ingeschreven staat en je vaste woonplaats buiten Nederland is (waar je ook ingeschreven bent).

Hoe weet ik of ik grensmedewerker ben en wat moet ik doen om naar mijn werk te mogen reizen?
Je bent een grensmedewerker als je over de grens moet werken in een risicogebied. Uitgangspunt blijft dat reizen alleen gebeurt als het werken vanuit huis niet kan op het desbetreffende moment. Wij vragen je om hierover contact te hebben met je leidinggevende. Je ontvangt dan nadere informatie over hoe te handelen.

Ik kom terug van een reis uit een gebied waar code ‘oranje’ of code ‘rood’ van toepassing is. Wat moet ik doen?
Je gaat dan 10 dagen in thuisquarantaine en werkt of studeert volledig vanuit huis om mogelijke besmettingen niet te verspreiden. Het gaat niet alleen om jouw gezondheid, maar ook om die van collega’s. Voor Fontys geldt: de code die door het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gehanteerd. De in Nederland gehanteerde actuele risicostatus van landen en regio’s vind je op www.nederlandwereldwijd.nl/landen..

Kunnen er weer (groeps)studiereizen of buitenlandse stages worden gepland?
Voor uitgaande mobiliteit volgen we de beslisboom internationale mobiliteitdie nauw gerelateerd is aan het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Flowchart

Voor (groeps)studiereizen dienen het reisadvies, de huidige regels voor onze samenleving én die van het land van bestemming uiteraard gevolgd te worden. We benadrukken daarbij dat de financiële risico’s (b.v. repatriëring, huisvesting enz) bij de desbetreffende student liggen. Overleg daarom altijd eerst met je coördinator internationalisering, die informeert je ook over andere praktische zaken.

Wat moet ik doen wanneer ik in het buitenland ben en de situatie verandert daar?
Je moet je tijdens je verblijf in het buitenland altijd houden aan de lokale richtlijnen, die van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook moet je je contactgegevens up-to-date houden in Mobility Online en (nauw) contact onderhouden over je status met je coördinator Internationalisering. In geval de situatie verandert krijg je van je coördinator te horen wat je moet doen en zoek je samen naar alternatieve studiemogelijkheden. Fontys spant zich in om zoveel mogelijk studievertraging te voorkomen.

De reisadviezen zijn veranderd. Wat doe ik als ik woon in een gebied waar momenteel een oranje of rood reisadvies voor geldt?
Als je woont in een gebied dat momenteel als risicogebied is aangemerkt (code ‘oranje’ of code ‘rood’), blijf dan thuis en werk of studeer vanuit huis zolang deze code van toepassing is. Kom niet naar Fontys-locaties. Het gaat niet alleen om jouw gezondheid, maar ook om die van je medestudenten. Als je verhuist vanuit een risicogebied en je vestigt je in Nederland of een gebied waar code ‘groen’ of ‘geel’ van toepassing is, dan hou je eerst 10 dagen quarantaine aan en studeer vanuit huis.

Wat zijn de consequenties voor mij als medewerker als ik toch op vakantie ga naar een land met code rood of oranje? (14-07-20)
Als je er bewust voor kiest om op vakantie te gaan naar een gebied met code rood of oranje weet je dus dat van je verwacht wordt dat je na terugkeer in quarantaine gaat. Tenzij je thuis kunt werken (na overleg met je leidinggevende), betekent dit dat je je werkzaamheden niet kunt verrichten. Je hebt dan ook geen recht op doorbetaling van je salaris tijdens de periode van quarantaine. Dit geldt ook als je niet tijdig terug kunt keren van je vakantieadres vanuit een oranje of rood gebied.

Als de situatie tijdens mijn vakantie in een land met code groen of geel wijzigt en ik kan niet of niet op tijd teugkeren of moet in quarantaine, wat zijn dan de gevolgen voor mijn salaris? (14-07-20)
Als je afgereisd bent op het moment dat de vakantiebestemming code geel had en je al het redelijke gedaan hebt om versneld terug te keren toen aannemelijk werd dat de code zou veranderen naar oranje (of rood), ligt een eventueel verlate terugkeer of eventuele quarantaineverplichtingen niet in jouw risicosfeer en betaalt Fontys het salaris aan je door.

Ik ben docent en wil/moet een dienstreis naar het buitenland plannen. Wat moet ik doen? (14-07-20)
Neem contact op met je leidinggevende. Fontys volgt de regels van de overheid voor buitenlandse reizen. Zie www.Nederlandwereldwijd.nl voor overzicht van landen waarnaar gereisd mag worden, met inachtneming van de bestaande voorschriften.