Reisadviezen

Ik ben student en ben voorbereidingen aan het treffen voor een buitenlandse reis in najaar 2021. Kan ik gaan? (31-5-2021)
De overheid heeft met ingang van 15 mei het algemene negatieve reisadvies opgeheven. Echter dat wil niet zeggen dat reizen direct mogelijk is, het is per land verschillend. Het is belangrijk om de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te blijven checken. Ga naar: www.nederlandwereldwijd.nl
Kijk voor meer informatie over voorbereidingen op de website van Team Study Abroad.

Ik kom terug van een reis uit een gebied waar code ‘oranje’ of code ‘rood’ van toepassing is. Wat moet ik doen? (31-05-21)
De (verplichte) quarantaine regels zijn verschillend per land waar je vandaan komt. Het is belangrijk dat je de quarantaine reischeck doet zodat je precies weet wat je moet doen. https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/ De in Nederland gehanteerde actuele risicostatus van landen en regio’s vind je op www.nederlandwereldwijd.nl/landen.

Wat moet ik doen wanneer ik in het buitenland ben en de situatie verandert daar? (31-05-21)
Je moet je tijdens je verblijf in het buitenland altijd houden aan de lokale richtlijnen, die van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook moet je je contactgegevens up-to-date houden in Mobility Online en (nauw) contact onderhouden over je status met je coördinator Internationalisering.
In geval de situatie verandert krijg je van je coördinator te horen wat je moet doen en zoek je samen naar alternatieve studiemogelijkheden. Fontys spant zich in om zoveel mogelijk studievertraging te voorkomen. Let op dit geldt alleen als de kleurcode bij je vertrek code groen of geel had.
In het geval deze code op oranje of rood stond bij vertrek krijg je geen inhoudelijke studiebegeleiding van Fontys en is je verblijf geheel op eigen risico, met name voor wat betreft je studiepunten.

Kunnen er weer (groeps)studiereizen of buitenlandse stages worden gepland? (19-05-21)
Reizen en verblijven in het buitenland gaat op dit moment gepaard met veel onzekerheden, veel extra maatregelen (vooraf, tijdens en bij terugkomst) en grote verschillen. Kijk voor de meest actuele reisadviezen op www.nederlandwereldwijd.nl van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Voor uitgaande mobiliteit volgen we de beslisboom internationale mobiliteitdie nauw gerelateerd is aan het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Flowchart

Voor (groeps)studiereizen dienen het reisadvies, de huidige regels voor onze samenleving én die van het land van bestemming uiteraard gevolgd te worden. We benadrukken daarbij dat de financiële risico’s (b.v. repatriëring, huisvesting enz) bij de desbetreffende student liggen. Overleg daarom altijd eerst met je coördinator internationalisering, die informeert je ook over andere praktische zaken.
Fontys roept op om zeer terughoudend te zijn met (groeps)studiereizen. Voor (groeps)studiereizen dienen het reisadvies, de huidige regels voor onze samenleving én die van het land van bestemming uiteraard gevolgd te worden.

Kan ik naar Nederland reizen voor mijn studie – studiejaar 2021/2022? (31-05-21)
Ben je nu in een land in de Europese Unie of een Schengenland?
Dan geldt er geen inreisverbod. Er gelden wel Corona-gerelateerde maatregelen https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl

Ben je een burger van een land buiten de EU of Schengen?
Dan mag je alleen naar Nederland vertrekken als je onder een uitzondering voor het EU-inreisverbod valt. Anders geldt er voor jou een Europees inreisverbod. Tot minstens 1 juni geldt er een algemeen reisverbod voor bepaalde landen. Check of dit voor jou van toepassing is.
Je valt onder de uitzondering voor het EU inreisverbod als student, kennismigrant of onderzoeker:
Student
Je bent student die voor een kort verblijf naar Nederland komt (korter dan 3 maanden). Ook heb je een bewijs van inschrijving van een onderwijsinstelling die op de lijst staat van erkend referent.
Kennismigrant
Je bent kennismigrant die voor kort verblijf naar Nederland komt (korter dan 3 maanden). Ook heb je een bewijs van de te verrichten arbeid of tewerkstellingsvergunning.
Onderzoeker
Je bent onderzoeker of wetenschapper conform het handelingskader voor onderzoekers of wetenschappers.
Visum
Je hebt een visum voor lang verblijf (MVV) of je hebt een kennisgevingsbrief van de IND voor lang verblijf (gaat in per 15 mei).