Testen en veiligheid

Wat is eigenlijk de functie van coronacoaches en waar worden die ingezet?(16-01-22)
Net als in de winter van 2020 worden er weer coronacoaches ingezet. De coronacoaches bewegen zich in tweetallen over de campus. Zij spreken studenten en medewerkers aan op het (vaak onbewust) niet naleven van de regels, het kiezen van verkeerde looproutes en het bewaren van anderhalve meter afstand. De handhavende rol ligt uiteraard bij onze beveiligingsmedewerkers.

Moet ik een zelftest doen voor ik naar de campus kom? (16-11-21)
De overheid stelt, als aanvulling op de bestaande corona-maatregelen, gratis testen beschikbaar voor studenten en medewerkers. De testen zijn te bestellen via http://www.zelftestonderwijs.nl/ Doe minimaal twee maal per week als je naar Fontys komt, als je geen klachten hebt, een preventieve zelftest. Is je zelftest negatief dan ben je van harte welkom. Is je zelftest positief dan moeten we je vragen om naar de GGD te gaan om je te laten testen. Je blijft dan thuis totdat je de uitslag van de GGD hebt. Heb je wel klachten of ben je in contact geweest met een besmet persoon, dan ga je direct naar de GGD teststraat.

Moet ik ook nog een zelftest doen als ik gevaccineerd ben? (20-05-21)
Ja, een zelftest doen is ook nog handig als je gevaccineerd bent. De vaccinatie zorgt ervoor dat jijzelf minder klachten hebt bij een besmetting met het virus, maar sluit niet uit dat jij het virus kan overdragen op anderen.

Zijn de preventieve zelftesten vrijwillig of verplicht? (19-04-21)
De door de overheid beschikbaar gestelde preventieve zelftesten zijn onderdeel van een bredere introductie van zelftesten als extra instrument om het coronavirus te bestrijden en om besmettingen eerder op te sporen. Je kunt deze antigeen-zelftest op basis van een neusswab thuis afnemen. Het testen is en blijft vrijwillig en Fontys speelt geen rol in de controle op het gebruik van de zelftesten voordat je naar Fontys komt. Je hoeft geen bewijs van een negatieve test te overleggen om toegang te krijgen tot onze gebouwen. Er is dus geen koppeling tussen openstellen en toegang verlenen en beschikbaar zijn van testen.

Moet ik gevaccineerd zijn om toegang tot de gebouwen te krijgen? (17-08-21)
In lijn met de campagnes van de Vereniging Hogescholen en de Rijksoverheid moedigt Fontys studenten en medewerkers aan zich te laten vaccineren, zonder enige verplichting.

Wat gebeurt er wanneer er in een regio/plaats waar Fontys is gevestigd strengere maatregelen worden afgekondigd b.v. bij een grote besmettingshaard? Of bij een gedeeltelijke lockdown?
Fontys houdt zich dan aan de regionale/plaatselijke afgekondigde maatregelen en richtlijnen. Overleg in dat geval met je leidinggevende of SLB-er als je hierdoor werk of studie niet volledig kunt uitoefenen of volgen. Als het onderwijs door de overheid wordt stilgelegd of als Fontys daartoe zelf besluit, worden er binnen de getroffen instituten teams gevormd die de gevolgen in kaart brengen en waar mogelijk een herplanning maken. Informatie over veiligheid rond Corona volgt zo spoedig mogelijk.

Zijn er nieuwe gedragsregels?
Alle gebouwen zijn zo ingericht dat deze coronaproof te gebruiken zijn voor werken en onderwijs. Er is passende bewegwijzering om de aanwezigen veilig door het pand te begeleiden.

Worden de gedragsregels gehandhaafd?
Ja. We zijn samen verantwoordelijk om de opstart zo veilig mogelijk vorm te geven. Het is dus ook noodzakelijk dat we elkaar vooral aanspreken en erop wijzen als iemand zich niet aan de regels houdt.