Testen en veiligheid

Moet ik gevaccineerd zijn om toegang tot de gebouwen te krijgen? (17-08-21)
In lijn met de campagnes van de Vereniging Hogescholen en de Rijksoverheid moedigt Fontys studenten en medewerkers aan zich te laten vaccineren, zonder enige verplichting.

Moet ik in de Fontysgebouwen een mondkapje dragen? (23-09-21)
Het dragen van mondkapjes is vanaf 25 september 2021 niet meer verplicht in Nederland, behalve in het OV. In lijn met deze versoepeling is het dragen van mondkapjes bij verplaatsing in onze gebouwen en bij verplaatsingen bij toetsen ook niet meer verplicht. Natuurlijk mogen studenten en medewerkers mondkapjes blijven dragen wanneer zij dit willen.

Zijn er zelftesten beschikbaar voor nieuwe studenten? (05-07-21)
Voor onze nieuwe studenten zal ten behoeve van de introductietijd en de start van het nieuwe studiejaar een voorraad zelftesten op de instelling aanwezig zijn. De oproep is om je tenminste te testen vóór de eerste dag van de introductieweek. Voor eerstejaarsstudenten die onverhoopt niet in het bezit zijn van zelftesten is een voorraad op locatie beschikbaar. Internationale eerstejaarsstudenten die niet tijdig de vier zelftesten kunnen bestellen, kunnen van deze mogelijkheid ook gebruik maken.

Moet ik ook nog een zelftest doen als ik gevaccineerd ben? (20-05-21)
Ja, een zelftest doen is ook nog handig als je gevaccineerd bent. De vaccinatie zorgt ervoor dat jijzelf minder klachten hebt bij een besmetting met het virus, maar sluit niet uit dat jij het virus kan overdragen op anderen.

Hoe kom ik in het bezit van de zelftesten? (05-07-21)
De overheid stelt, als aanvulling op de bestaande corona-maatregelen, gratis testen beschikbaar voor studenten en medewerkers. De testen zijn te bestellen via http://www.zelftestonderwijs.nl/ Doe steeds als je naar Fontys komt, een preventieve zelftest. Gebruik de testen, als je geen klachten hebt, voor je naar Fontys komt. Is je zelftest negatief dan ben je van harte welkom. Is je zelftest positief dan moeten we je vragen om naar de GGD te gaan om je te laten testen. Je blijft dan thuis totdat je de uitslag van de GGD hebt.
Heb je wel klachten of ben je in contact geweest met een besmet persoon, dan ga je naar de GGD teststraat.

Zijn de preventieve zelftesten vrijwillig of verplicht? (19-04-21)
De door de overheid beschikbaar gestelde preventieve zelftesten zijn onderdeel van een bredere introductie van zelftesten als extra instrument om het coronavirus te bestrijden en om besmettingen eerder op te sporen. Je kunt deze antigeen-zelftest op basis van een neusswab thuis afnemen. Het testen is en blijft vrijwillig en Fontys speelt geen rol in de controle op het gebruik van de zelftesten voordat je naar Fontys komt. Je hoeft geen bewijs van een negatieve test te overleggen om toegang te krijgen tot onze gebouwen. Er is dus geen koppeling tussen openstellen en toegang verlenen en beschikbaar zijn van testen.

Mag ik een zelftest ook ergens anders voor gebruiken? (19-04-21)
De zelftesten die worden verspreid zijn niet bedoeld om te testen bij klachten of om te testen voor toegang tot een evenement.

Wat gebeurt er wanneer er in een regio/plaats waar Fontys is gevestigd strengere maatregelen worden afgekondigd b.v. bij een grote besmettingshaard? Of bij een gedeeltelijke lockdown?
Fontys houdt zich dan aan de regionale/plaatselijke afgekondigde maatregelen en richtlijnen. Overleg in dat geval met je leidinggevende of SLB-er als je hierdoor werk of studie niet volledig kunt uitoefenen of volgen. Als het onderwijs door de overheid wordt stilgelegd of als Fontys daartoe zelf besluit, worden er binnen de getroffen instituten teams gevormd die de gevolgen in kaart brengen en waar mogelijk een herplanning maken. Informatie over veiligheid rond Corona volgt zo spoedig mogelijk.

Zijn er nieuwe gedragsregels?
Alle gebouwen zijn zo ingericht dat deze coronaproof te gebruiken zijn voor werken en onderwijs. Er is passende bewegwijzering om de aanwezigen veilig door het pand te begeleiden.

Worden de gedragsregels gehandhaafd?
Ja. We zijn samen verantwoordelijk om de opstart zo veilig mogelijk vorm te geven. Het is dus ook noodzakelijk dat we elkaar vooral aanspreken en erop wijzen als iemand zich niet aan de regels houdt.