Veiligheid

Mag ik een kunststof transparant mondkapje dragen? (03-12-20)
De overheid heeft bepaald dat deze mondkapjes vanaf 1 december niet meer gedragen mogen worden. Fontys volgt de overheid. Dat betekent dat kunststof mondkapjes niet meer zijn toegestaan. Indien nodig kun je bij de receptiebalie een geschikt mondkapje voor eenmalig gebruik ophalen.

Moet ik in de Fontysgebouwen een mondkapje dragen? (15-10-20)
Vanaf 26 oktober (na de herfstvakantie) is het dragen van een mondkapje (over neus, mond en kin) voor medewerkers en studenten verplicht op de locaties van Fontys in gangen, hallen en toiletten en in die (les) situaties waarin de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd.

Door een beperking of chronische ziekte kan ik geen mondkapje dragen. Mag ik dan toch naar Fontys komen? (15-10-20)
Neem hierover contact op met je studieloopbaanbegeleider of leidinggevende om samen een oplossing te vinden. Voor meer informatie Rijksoverheid.nl.

Stelt Fontys beschermingsmiddelen beschikbaar? (15-10-20)
Door de verplichting van het dragen van een mondkapje is het een ‘arbeidsmiddel’ dat beschikbaar gesteld wordt aan medewerkers. Voor studenten geldt dit niet; zij moeten zelf voor een mondkapje zorgen. Voor het geval dat je vergeten bent je mondkapje mee te nemen, kun je er een afhalen bij de receptiebalies in de gebouwen.

Wat is eigenlijk de functie van coronacoaches en waar worden die ingezet? (02-11-20)
We starten vanaf 16 november op campus Rachelsmolen, gebouw Nexus, campus Stappegoor en campus Venlo. In december zijn daar de lokaties Sporthogeschool en Fontys Hogeschool voor de Kunsten aan toegevoegd. De coronacoaches bewegen zich in tweetallen over de campus tussen 9-14 uur. Zij spreken studenten en medewerkers aan op het (vaak onbewust) niet naleven van de regels, het kiezen van verkeerde looproutes en het bewaren van anderhalve meter afstand. De handhavende rol ligt uiteraard bij onze beveiligingsmedewerkers.

Wat gebeurt er wanneer er in een regio/plaats waar Fontys is gevestigd strengere maatregelen worden afgekondigd b.v. bij een grote besmettingshaard? Of bij een gedeeltelijke lockdown?
Fontys houdt zich dan aan de regionale/plaatselijke afgekondigde maatregelen en richtlijnen. Overleg in dat geval met je leidinggevende of SLB-er als je hierdoor werk of studie niet volledig kunt uitoefenen of volgen. Als het onderwijs door de overheid wordt stilgelegd of als Fontys daartoe zelf besluit, worden er binnen de getroffen instituten teams gevormd die de gevolgen in kaart brengen en waar mogelijk een herplanning maken.Informatie over veiligheid rond Corona volgt zo spoedig mogelijk.

Hoe waarborgt Fontys dat praktijkonderwijs verantwoord kan plaatsvinden?
Voor laboratoria, werkplaatsen en praktijklokalen geldt dat er door ieder instituut een ‘Corona verantwoordelijke’ wordt aangesteld. Deze persoon vertaalt de Corona- en veiligheidsrichtlijnen in de betreffende ruimte en ziet toe op de naleving van hygiëne, waarborgen van voldoende afstand en gebruik van eventuele aanvullende beschermingsmiddelen.

Is het veilig om weer in een Fontysgebouw te zijn?
Fontys treft alle maatregelen die nodig zijn voor een veilig verblijf in de gebouwen met inachtneming van de richtlijnen van de Rijksoverheid. We voeren onder andere een verplichte registratie in zodat er nooit meer dan het toegestane maximum aantal personen in het gebouw aanwezig is en de toegang tot de gebouwen wordt - tenminste tot de zomervakantie - gecontroleerd door middel van de Fontys-pas.

Zijn er nieuwe gedragsregels?
Alle gebouwen zijn zo ingericht dat deze coronaproof te gebruiken zijn voor werken en onderwijs. Er is passende bewegwijzering om de aanwezigen veilig door het pand te begeleiden.

Worden de gedragsregels gehandhaafd?
Ja. We zijn samen verantwoordelijk om de opstart zo veilig mogelijk vorm te geven. Het is dus ook noodzakelijk dat we elkaar vooral aanspreken en erop wijzen als iemand zich niet aan de regels houdt.

Ik heb het idee dat er ongevraagd opnames (audio en video) gemaakt worden van online lessen. Waar kan ik dit melden?
Binnen Fontys hanteren we de Interne Gedragscode waar ook de IT-Gedragscode onderdeel van uitmaakt. https://fontys.nl/Over-Fontys/Organisatiestructuur-en-sturing/Regelingen-statuten-en-reglementen.htm

Waar moet ik op letten bij het maken van foto’s en video’s bij samenkomsten in en rond Fontysgebouwen?
Voor samenkomsten geldt dat anderhalve meter-afstand gehouden moet worden. Dat valt niet altijd mee. We vragen je daarom geen foto’s en video’s te delen waar mensen onbedoeld (te) dicht bij elkaar staan. Dat geeft een ongewenst beeld van de manier waarop binnen Fontys de regels worden nageleefd en gehandhaafd.