Werken in coronatijd

Nu er weer fysiek onderwijs mogelijk is, moet ik dan nog steeds thuiswerken? (16-01-22)
De regels ten aanzien van thuiswerken zijn onveranderd. Teambijeenkomsten of trainingen met een dringend karakter (uitstel niet mogelijk en qua aard en inhoud niet goed online mogelijk) mogen op locatie worden georganiseerd. Raadpleeg hiervoor het Stroomschema Samenkomsten.

Door corona heb ik dit kalenderjaar veel extra uren moeten werken en daardoor veel overuren opgebouwd. Mag ik deze extra inzet meenemen naar 2022? (10-12-21)
Het is wegens de bijzondere omstandigheden toegestaan om maximaal 80 uur (bij een fulltime dienstverband; deeltijd naar rato) mee te nemen naar 2022. Dit geldt zowel voor onderwijzend personeel als voor niet onderwijzend personeel. Maak hierover wel duidelijke/schriftelijke afspraken met je teamleider.

In de richtlijnen van de overheid staat dat kinderen van ouders die in een cruciaal beroep werken wel naar de basisschool, kinderopvang en buitenschoolse opvang kunnen. Daarvoor is een verklaring van de werkgever nodig. Hoe kom ik aan zo’n verklaring? (16-12-21)
Fontys geeft een verklaring af aan medewerkers zodat je kunt aantonen dat je werkzaam bent in het onderwijs of een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie daarin hebt. De verklaring is aan te vragen bij podiensten@fontys.nl.

Door corona heb ik dit kalenderjaar veel extra uren moeten werken en daardoor veel overuren opgebouwd. Mag ik deze extra inzet meenemen naar 2022? (10-12-21)
Het is wegens de bijzondere omstandigheden toegestaan om maximaal 80 uur (bij een fulltime dienstverband; deeltijd naar rato) mee te nemen naar 2022. Dit geldt zowel voor onderwijzend personeel als voor niet onderwijzend personeel. Maak hierover wel duidelijke/schriftelijke afspraken met je teamleider.

Wat betekent de aangescherpte kabinetsmaatregel voor het thuiswerken? (16-11-21)
Vanaf 21 november 2021 wordt het thuiswerkadvies: ‘werk thuis tenzij het echt niet anders kan’, reis buiten de spits en vermijd drukte. Uiteraard met de uitzondering vanuit welzijns- of ARBO overwegingen en voor collega’s die op locatie onderwijs verzorgen of daaraan een noodzakelijke bijdrage leveren.

Kom ik in aanmerking voor de thuiswerkregeling? (04-06-21)
In de thuiswerkregeling worden voorwaarden en faciliteiten beschreven die gelden als je thuis wilt werken. Als je voldoet aan de voorwaarden dien je bij je leidinggevende een aanvraag in tot thuiswerken. Je leidinggevende maakt dan op basis van de Fontys thuiswerkregeling een belangenafweging om te toetsen of thuiswerken voor jou binnen je instituut of dienst tot de mogelijkheden behoort. Als dit het geval is, dan is het noodzakelijk dat je over een werkplek beschikt die voldoet aan de eisen van de Arbowet.

Hoe weet ik of mijn thuiswerkplek voldoet aan de Arbowet? (04-06-21)
Of jouw thuiswerkplek voldoet aan de eisen uit Arbowet wordt vastgesteld met behulp van de Fontys Arbo-checklist. Zo kijken we of jij de beschikking hebt over een geschikte werkruimte. We willen graag weten of je een goede werk-/privébalans hebt of kunt creëren. En we inventariseren of je over meubilair beschikt dat in hoogte verstelbaar is, zodat jij een goede lichaamshouding kunt aannemen. Nadat je de Arbo-checklist hebt ingevuld wordt duidelijk welke aanpassingen (eventueel) gedaan moeten worden.

Waar/hoe kan ik de Arbo-checklist invullen? (04-06-21)
Je zorgt zelf voor het uploaden van de Arbo-checklist in HR2day, waarna het formele goedkeuringsproces in HR2day wordt afgewikkeld. Uploaden van de checklist in HR2day kan vanaf vrijdag 4 juni. 

Welke middelen worden beschikbaar gesteld? (04-06-21)
Door de Dienst H&F is er een selectie gemaakt van verschillende verstelbare bureaus en IT-middelen (beeldscherm, muis, toetsenbord en headset). Wil je weten uit welk meubilair en/of IT-middelen je eventueel kunt kiezen? Klik dan hier.

Wanneer worden de eventueel aan mij toegekende materialen voor thuiswerken geleverd? (07-07-21)
Om in september over een aangepaste werkplek te beschikken neem je zelf het initiatief. Uiterlijk op 23 juli moet je het bestelformulier hebben ingevuld en ingediend. Als je jouw bestelformulier later indient schuift de afleverdatum natuurlijk ook op.

Gaat Fontys in het nieuwe studiejaar thuiswerken faciliteren? (29-3-21)
Door de dienst P&O is een thuiswerkregeling opgesteld. Deze voorziet in de mogelijkheid om een thuiswerkset (bureau, stoel, monitor) te krijgen voor medewerkers die met ingang van het nieuwe studiejaar structureel een deel van het werk vanuit huis doen en een flexibeler systeem van vergoedingen. De vergoeding die je ontvangt wordt bepaald door wáár je op een bepaalde dag werkt. Je ontvangt

  • 100% reiskostenvergoeding bij ov-gebruik,
  • de huidige vergoeding wanneer je met de auto komt en
  • een dagvergoeding van €2,- euro voor de dagen waarop je thuis werkt.

Staat je vraag er niet bij?
Dan vind je het antwoord bij de dienst P&O: https://connect.fontys.nl/diensten/PenO