Werken in coronatijd

Gaat Fontys in het nieuwe studiejaar thuiswerken faciliteren? (29-3-21)
Door de dienst P&O is een thuiswerkregeling opgesteld. Deze voorziet in de mogelijkheid om een thuiswerkset (bureau, stoel, monitor) te krijgen voor medewerkers die met ingang van het nieuwe studiejaar structureel een deel van het werk vanuit huis doen en een flexibeler systeem van vergoedingen. De vergoeding die je ontvangt wordt bepaald door wáár je op een bepaalde dag werkt. Je ontvangt

  • 100% reiskostenvergoeding bij ov-gebruik,
  • de huidige vergoeding wanneer je met de auto komt en
  • een dagvergoeding van €2,- euro voor de dagen waarop je thuis werkt.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een bestelplatform en er vindt overleg plaats met onze leverancier en vervoerder. Op dit moment kun je je aanvraag voor een thuiswerkset dus nog niet indienen. We houden je op de hoogte.

Heeft Fontys al een post corona perspectief? (24-02-21)
Daar zijn we mee bezig. Het opstellen van een zogenaamd ‘post corona perspectief’ is een opdracht van het centraal crisisteam aan het Dienstendirecteurenoverleg. Het zal een dynamisch document zijn waarvan de inhoud zich aanpast aan omstandigheden, inzichten en besluiten van het kabinet.

Ik heb een functie bij Fontys waardoor het mogelijk is dat ik me niet aan de avondklok kan houden. Wat moet ik doen om niet in de problemen te komen? (21-01-21)
Medewerkers die door hun beroep of functie na 21.00 uur op straat moeten (kunnen) zijn, denk aan collega’s van dienst H&F, dienst IT maar wellicht ook anderen, kunnen daarvoor een vrijstelling van Fontys krijgen. Je directeur beslist hierover en kan zo’n verklaring afgeven. Uiteraard wordt zo’n verklaring bij hoge uitzondering afgegeven om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de bedoeling van de avondklok.

Na de aankondiging van de lockdown op 14 december is thuiswerken voorlopig weer de norm. Zijn er uitzonderingen? (15-12-20)
Medewerkers werken thuis, tenzij het toegestane onderwijsactiviteiten op locatie betreft, werkplaats gebonden is of indien thuiswerken niet kan op Arbo- of welzijnsgronden. Medewerkers voor wie het om welke reden dan ook lastig is om thuis te werken, kunnen in overleg met hun leidinggevende afspraken maken om op locatie te werken. Personeel benodigd voor onderwijsactiviteiten wordt gezien als cruciaal beroepsbeoefenaren, wat betekent dat kinderopvang net als in het voorjaar beschikbaar zou zijn voor medewerkers van ho-instellingen. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl. Door het beperken van het aantal contacten en vervoersbewegingen dragen we bij aan het bestrijden van het coronavirus. Daarom is voor medewerkers thuiswerken weer de norm. Onderwijsgevenden komen daarom alleen naar Fontys voor het geven van onderwijs. Overige medewerkers mogen alleen voor werkzaamheden die écht niet thuis of online kunnen plaatsvinden naar Fontys komen. Uitzonderingen kun je bespreken met je leidinggevende.

Kan ik weer deelnemen aan een externe training of opleiding? (11-11-20)
Je kunt deelnemen aan trainingen en opleidingen van derden, mits de bijeenkomsten op zodanige manier worden georganiseerd dat ze voldoen aan de geldende regels rondom afstand en bescherming. Wij vragen je dit zelf te verifiëren en bij twijfel in overleg te gaan met je  leidinggevende.

Thuiswerken zal nog wel een hele tijd gaan duren. Wordt er gedacht om daar beleid voor te ontwikkelen? (02-11-20)
De dienst P&O is gestart met het opstellen van zogenaamd thuiswerkbeleid. De eerste contouren van dit beleid zijn inmiddels aan het CvB gepresenteerd. De verwachting is in het eerste kwartaal het definitieve beleid te presenteren.

Mag ik samenwerken met collega’s buiten Fontys? (01-10-20)
Fontys ontraadt het om bij collega’s thuis of op een externe locatie af te spreken om daar samen te werken of te brainstormen.

Ik word op de Fontys-locatie verwacht, maar maak me zorgen over mijn eigen gezondheid of over de gezondheid van huisgenoten. Wat te doen?
Maak je je zorgen omdat je mogelijk tot een risicogroep behoort over je eigen gezondheid of over de gezondheid van kwetsbare huisgenoten, overleg dan met je leidinggevende wat te doen. Is er na het overleg nog onzekerheid over wel of niet kunnen komen werken op locatie? Neem dan contact op via coronavirus@fontys.nl met de collega’s van Bureau Verzuim en Re-integratie. Zij dragen er zorg voor dat je vraag beantwoord wordt. Uiteindelijk geldt wel dat je naar het werk moet komen als er geen extra risico is en je werk niet vanuit huis gedaan kan worden.

Kan ik in anderhalve meter protocol wel toegang krijgen tot het gebouw voor het ophalen van een scherm en andere spullen?
Je hebt een thuiswerkvergoeding ontvangen om je werkplek thuis te faciliteren. Voor specifiek Arbo meubilair kun je via je leidinggevende een afspraak maken om dit op te halen. Verder is het niet mogelijk om inventaris mee naar huis te nemen.

Hoe weet ik welke tools ik kan en mag gebruiken voor online onderwijs?
Je kunt als docent niet zomaar alles gebruiken wat er online aan programma’s wordt aangeboden. Bijvoorbeeld omdat er risico's zijn op gebied van privacy. Daarom is er een overzicht gemaakt van programma’s/apps die (didactisch) ingezet kunnen worden bij online onderwijs. Dit overzicht vind je op deze webpagina. Alles wat op deze lijst staat is gecheckt en 'Fontys proof'.

Staat je vraag er niet bij?
Dan vind je het antwoord bij de dienst P&O: https://connect.fontys.nl/diensten/PenO