Social Media en gedrag op school

Sfeerafbeelding Fontys

Onderzoek naar bovenmatig gebruik van sociale media op de smartphone en resultaten op impulsiviteit, depressieve klachten en schoolprestaties bij Nederlandse jongeren (Haverlag, 2013).

Het doel van het huidige onderzoek was meer inzicht te verkrijgen over compulsief gebruik
van sociale media op de smartphone onder Nederlandse jongeren (11-18 jaar). Daarnaast is de mediërende rol van impulsiviteit en depressieve klachten in de relatie tussen compulsief gebruik van sociale media op de smartphone en schoolprestaties meegenomen. Het onderzoek heeft een cross-sectioneel design. De steekproef bestaat uit 4519 jongeren in de leeftijd van elf tot achttien jaar. De resultaten laten een positieve relatie zien tussen compulsief sociale mediagebruik op de smartphone en schoolprestaties. Verder blijkt meer compulsief gebruik van sociale media op de smartphone samen te hangen met meer impulsiviteit en meer depressieve klachten. Er bestaat geen mediërende rol van impulsiviteit en depressieve klachten in de relatie tussen compulsief sociale mediagebruik op de smartphone en schoolprestaties. Meisjes blijken meer kans te hebben op impulsiviteit, depressieve klachten en hoge schoolprestaties dan jongens. 

Appen, tweeten, taggen en liken...

Lees verder

Sfeerafbeelding Fontys

Publicaties

Video

Websites

Webinar door lector Fontys OSO Jacqueline van Swet

Webinar over jongeren en social media

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.