Kennisnetwerk Passend Onderwijs

Sfeerafbeelding Fontys

De wet Passend Onderwijs daagt ons uit om voor iedere leerling passend onderwijs en ondersteuning te arrangeren. Daarbij zijn onderwijs, onderwijsondersteu

ning en opvoeding onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om dit te realiseren is er educatief partnerschap nodig tussen opleidingen en werkvelden en ook met de verschillende disciplines : onderwijs, jeugdzorg, ouders, cultuur en vrije tijd.

Deze ontschotting tussen allerlei disciplines vraagt om een heroriëntatie op het mensbeeld en de visie op ontwikkeling van kinderen: van een fragmentarische benadering naar kind als een geheel benaderen, met daarin te onderscheiden ontwikkelingsfacetten. De nieuwe wetgevingen Passend Onderwijs, Participatiewet en de Jeugdwet vragen om een omslag van denken van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, waarin iedereen telt en meedoet. Niet uitval, maar meedoen en gestalte geven aan diversiteit is daarin een grote uitdaging. Het Kenniscentrum Passend Onderwijs ontwikkelt en deelt kennis rond deze thematiek vanuit Fontys Educatie en Opvoeding samen met de werkvelden. Zij biedt een platform voor kennisdelen en kennis ontwikkelen samen met educatieve partners uit het werkveld om met elkaar te komen tot een goede invulling van Passend Onderwijs.

Het KCPO werkt samen met de werkvelden in:

  • Opleiden: Kennis ontwikkelen binnen de school en organisatie, door het incompany opleiden van Bachelor en Master studenten
  • Onderzoek: We voeren onderzoek uit rondom thema’s in Passend Onderwijs, aansluitend bij de vragen van educatieve partners. Indien mogelijk werken we hierin samen met studenten.
  • Ontwikkeling: We ontwikkelen samen met educatieve partners visie, beleid en praktijk rondom het inrichten en verrichten van Passend Onderwijs. We denken mee in school- en organisatieontwikkeling en de professionaliseringslijnen die hieruit af te leiden zijn.
  • Ontmoeten: We creëren een platform voor interdisciplinair ontmoeten en netwerken met een diversiteit aan partners, passend bij het thema voor ontwikkeling van dat moment.

Wij zijn er voor u!

Wat is úw vraag? Wat zijn úw ideeën? We gaan graag met u in gesprek! Neem contact op voor het maken van een afspraak voor een verkennend gesprek.

Contact

Centrum voor Beroepen In het Onderwijs
Kenniscentrum Passend Onderwijs

Yvonne Richards-Vlam

06-12 58 84 73
y.richardsvlam@fontys.nl
06-12 58 84 73
Sfeerafbeelding Fontys