Onderzoeksprojecten

Het toegepast onderzoek en de projecten die worden uitgevoerd door het lectoraat kunnen worden verdeeld over zes thema’s. Overeenkomstig aan de thema’s is enerzijds het grensoverschrijdende karakter en anderzijds de relatie met het werkveld. Per thema is te zien welke onderzoeken en projecten worden uitgevoerd. Behalve een vaste onderzoeks- en projectgroep, zijn er ieder semester stagiaires en/of werkstudenten voor het lectoraat actief. Onder het kopje ‘research assignments for students’ kun je zien met welke onderzoeken je aan de slag zou kunnen gaan. Ben je student en heb je interesse om bij ons aan de slag te gaan als stagiair of werkstudent? Meld je dan via: fibs-crossingborders@fontys.nl.

Cross-border economic dashboard

Projecten welke gericht zijn op de kracht van de economie en het bedrijfsleven in het Nederlands-Duitse grensland.
Cross-border Economic Ecosystems
Cross-border Alumni and Business Relations
Cross-border Statistics
Grensranking

Sfeerafbeelding Fontys

Cross-border employee retention (young professionals)

Projecten welke gericht zijn op het boeien, binden en vasthouden van young professionals in de grensoverschrijdende regio.
High Potentials Crossing Borders
Euregio Campus Limburg/Niederrhein
GrenszLab

Sfeerafbeelding Fontys

Cross-border strategic governance

Projecten welke gericht zijn op de grensoverschrijdende regionaal-economische samenwerking.
Cross-border Intergovernmental Field Lab

Sfeerafbeelding Fontys

Cross-border labour mobility

Projecten welke gericht zijn op de samenhang van de arbeidsmarkt aan de Nederlandse en Duitse zijde van de grens.
Cross-border Commuting
PhD Project: Cross-border Job Placements
Cross-border Competence Game

Sfeerafbeelding Fontys

Cross-border culture, branding & identity

Projecten welke enerzijds gericht zijn op de invloed van de nabijheid van de landsgrens op de cultuur binnen het bedrijfsleven en anderzijds op de branding van grensoverschrijdende regio’s.
Identity Without Borders
Euregio Campus Limburg/Niederrhein (marketing campaign Cleverland)

Sfeerafbeelding Fontys

 • Grenszlab

  Binnen het thema “Talent aantrekken en behouden” van de “Regio Deal Noord-Limburg” is het Grenszlab ontstaan als een van de vier fieldlabs. Een samenwerking van en opgericht door vijf kennisinstellingen uit Noord-Limburg.

  Citaverde, Fontys Venlo, Gilde Opleidingen, HAS en Universiteit Maastricht werken vanaf september 2020 samen om tot co-creatie tussen onderwijs, bedrijfsleven en instellingen te komen binnen het project “Grenszlab”.

  Grensoverschrijdend ondernemerschap en talentontwikkeling komen hier samen. Zo staat “Grensz” voor de unieke grensregio met Duitsland (met verwijzing naar de “Ringel S”) en de letters “LAB” staan voor wat er in hoofdlijnen gebeurt in dit fieldlab.

  Grenszlab kent drie arbeidspakketten (AP1, AP2 en AP3) die respectievelijk ingaan op: Leren (L), Bedrijvigheid (B) en Activiteiten (A) voor Noord-Limburg. Voorheen was er ook AP4 GrensLab maar dat is inmiddels gewoon Grenszlab geworden waarbinnen de volgende zaken vallen.  

  AP1 Euregionale competentieleerlijn (Leren)
  Een opleidingstraject voor kennis, vaardigheden en gedrag dat gewenst is in deze euregionale grensstreek. Resultaat is een euregionaal competentiepaspoort inclusief een actieplan voor het ontwikkelen van een euregionaal doorlopende leerlijn van PO tot WO niveau.

  AP2 Euregionale economie (Bedrijvigheid)
  Internationaal ondernemerschap, innovatie en vernieuwen van producten en processen aan beide kanten van de grens. Met sterke euregionale sectoren zoals hightech agribusiness, logistiek en maakindustrie zijn er veel kansen voor verdere samenwerkingen aan beide kanten van de grens.

  AP3 Euregionaal activiteitenprogramma (Activiteiten)
  Relevant en praktisch onderwijs delen met bedrijven “learning by doing”. Euregionaal vakmanschap en internationaal ondernemerschap stimuleren en hier jongeren bij betrekken. Doordat de samenleving al abrupt is veranderd kan het innoveren van scholingsaanbod beter perspectief bieden. Enkele ideeën zijn: meer internationale proeftuinen met bedrijven, ideeënuitwisseling via “TEDx Talks”, oud-studenten netwerk “Euregio Alumni”, speeddating, workshops met primair onderwijs en internationaal ondernemen als levensstijl promoten.

  Doel
  Ons langetermijndoel met het Grenszlab is een duurzame plek te zijn waar internationale studenten hun euregionaal doorlopende leerlijn doorlopen met ondersteuning van coaches en direct verbonden met de praktijk. Daarbij werken ze in het onderzoekslab steeds samen met andere studenten, leraren en het bedrijfsleven.

  Contact:
  Hidde van Erp (Fieldlab Manager Grenszlab), hidde.vanerp@fontys.nl, +31 8850 799 07.
  David Harder (Researcher Grenszlab), d.harder@fontys.nl, +31 8850 897 67.