Onderzoeksteam

Danae Bodewes

"Als multidisciplinair onderzoeker doe ik onderzoek naar nieuwsgierigheid en ondernemendheid voor het lectoraat Lectoraat Goed leraarschap, Goed leiderschap en het lectoraat Industrial Engineering en Entrepreneurship. Binnen het project ‘(hoog)begaafde studenten laten floreren’ richt ik mij specifiek op de nieuwsgierigheid van (hoog)begaafde studenten. Nieuwsgierigheid wordt ‘de motor’ voor leren genoemd en is een persoonskenmerk waarin veel hoogbegaafden zich herkennen. Binnen dit onderzoeksproject hoop ik eraan bij te dragen dat docenten en (hoog)begaafde studenten nieuwsgierigheid beter leren herkennen, waarderen en benutten opdat zij zichzelf en anderen meer ruimte geven om te leren op een manier die bij hen past."

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Ellen Rohaan

"Mijn doctoraal (Master) psychologie behaalde ik bij Universiteit Utrecht en mijn bevoegdheid leraar basisonderwijs bij Hogeschool Inholland. In 2009 ben ik gepromoveerd aan de TU Eindhoven op een onderzoek naar de kennis van basisschoolleerkrachten op het gebied van techniekonderwijs. Mijn expertisegebieden zijn ‘onderzoekend en ontwerpend leren’, ‘innovatieve leeromgevingen‘ en ‘outdoor education’. Naast senior onderzoeker in het lectoraat ‘Goed leraarschap, goed leiderschap’ ben ik kerndocent ‘teacher researcher’ bij de Master Leren & Innoveren van Fontys Hogeschool Kind en Educatie."

Marlon van de Put

"Als kerndocent binnen het masterteam ben ik betrokken bij de uitvoering en ontwikkeling van de schoolleidersopleidingen die worden aangeboden door Fontys Pro Educatie (voortgezette professionalisering en Master Leadership in Education). Daarnaast richt ik me vanuit het lectoraat ‘Goed leraarschap, goed leiderschap’ op onderzoek naar leiderschap in scholen. Momenteel werk ik aan een proposal voor de aanvraag van een promotiebeurs. Dit onderzoek richt zich onder meer op de rol van de schoolleider bij de ontwikkeling van gespreid leiderschap."

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Isabelle Diepstraten

"Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk de omgeving is om kenmerken die geassocieerd worden met hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit, positief te kunnen ontwikkelen.

Die omgeving is ook de focus vanuit mijn expertise als historicus en socioloog. Steeds staat daarbij een bepaalde doelgroep centraal: hoogbegaafden bij het lectoraatsonderzoek. Ik kijk daarbij naar de macro-omgeving: hoe is de historische-maatschappelijke context van invloed op de manier waarop we aankijken tegen en omgaan met hoogbegaafdheid? Per generatie en per land kan dat heel verschillend zijn. En ik kijk naar de micro-omgeving: in wat voor leer- en werkomgevingen kunnen kenmerken van hoogbegaafden zich positief ontwikkelen? Insteek daarbij is het biografisch en het zingevingsperspectief: wat helpt mij een betekenisvolle plek te vinden in de wereld?

In mijn rol als lerarenopleider en –onderzoeker pas ik de uitkomsten toe in handreikingen voor het ontwerp van onderwijs- en werksituaties in het HBO."

Zie voor cv, publicaties en blogs http://isabellediepstraten.nl/  

Rachel Verheijen

"Als (onderzoeks)docent aan de opleiding PMKE ligt mijn focus op leiderschap, gedrag in organisaties en interprofessionele samenwerking. Begin 2019 ontving ik een NWO promotiebeurs voor leraren voor haar onderzoek: ‘Bevorderen van interprofessionele samenwerking tussen basisonderwijs en kinderopvang: een cruciale rol voor leidinggevenden.’ Dit onderzoek beoogt vanuit een HRM-invalshoek zicht te geven op de wijzen waarop leidinggevenden interprofessionele samenwerking bevorderen en met welk resultaat. Met mijn promotieonderzoek lever ik een bijdrage aan de onderzoekslijn ‘Ontwikkeling van goed leiderschap’."

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Henderijn Heldens

"Ik ben academic director van de Master Leren en Innoveren en docent ‘mensen ontwikkelen’ in de master Leaderschip in Education. Recent gepromoveerd op het thema samenwerken in professionele netwerken en mede auteur van het boek Leren voor Morgen: uitdagingen voor het onderwijs. Tevens ben ik werkzaam als senior onderzoeker in het lectoraat. Als coördinator van de Academische Opleidingsschool volg ik onderwijsvernieuwingen in het partnerschap. De combinatie van onderzoek naar en werken in de onderwijspraktijk stelt mij in staat om theorie en praktijk goed te verbinden."

Petra Swennenhuis

"Ik ben als onderzoeker betrokken bij het project Future Skills. Daarnaast werk ik als onderzoeker binnen het domein Mens & Maatschappij van Fontys als onderzoeker aan de ontwikkeling van een instrument waarmee de samenwerking tussen hoger onderwijs organisaties en de beroepspraktijk geëvalueerd en bevorderd kan worden. Mijn expertise betreft samen leren, onderzoeken en werken in innovatieve, hybride leeromgevingen, praktijkgericht onderzoek en partnerschap tussen professionals en ouders van kinderen met ontwikkelingsvragen."

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Marjan de Groot-Reuvekamp

"Ik ben docent/onderzoeker bij de Pabo en de Masteropleidingen Leren & Innoveren en Leadership in Education. Ik ben gepromoveerd op onderzoek naar het bevorderen van historische tijdsbesef bij leerlingen in het basisonderwijs, waarvoor zij een professionaliseringstraject voor Leraren heeft ontwikkeld, dat een positief effect had op leerresultaten van leerlingen, zie https://www.historischtijdsbesef.nl/.
Daarnaast ben ik actief in landelijke en internationale netwerken, o.a. in een peilingsonderzoek van de Inspectie voor Mens- & Maatschappijonderwijs en als coördinator voor Educators’ Professionalization bij EAPRIL."