Partners

We werken binnen het lectoraat samen met diverse partijen binnen en buiten Fontys. Hieronder vind je een opsomming.

Hogescholen

 • Educatielectoraten Fontys, vooral OSO en FLOT
 • De Nieuwste Pabo
 • NHL Hogeschool
 • Informele contacten met lectoren Educatie van alle andere Hogescholen

Universiteiten

 • ESoE, TU Eindhoven
 • TiU, universiteit Tilburg
 • Open Universiteit
 • Universiteit van Amsterdam

Besturen

 • Partnerschap Opleiden in de school
 • Plein013 Tilburg
 • Contacten met diverse besturen

Andere instellingen

 • Steunpunt Opleiden in de School, PO-Raad
 • KPC Groep

Internationaal

 • EAPRIL
 • ATEE
 • UCLL Leuve
 • Universiteit van Gent