Boeken van Anouke Bakx

enIQma (2019)

Bakx et al.

enIQma is een professionaliseringsspel over (hoog)begaafdheid voor het primair onderwijs. Met enIQma kun je oefenen met casussen en signalen die wijzen op kenmerken van (hoog)begaafdheid. EnIQma is meer dan een spel, het biedt ook een methodiek waarmee een team aan de slag kan bij het opstellen van een handelingsplan voor een leerling met kenmerken van (hoog)begaafdheid.

Meer info en filmpjes: https://www.eniqma.nl/

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Werken aan pedagogische sensitiviteit in je team (2017)

Bakx, Jacobs, Van den Bergh & Diemel

Pedagogische sensitiviteit is het goede doen op het juiste moment, in een bepaalde pedagogische context. Dit boek beschrijft wat pedagogische sensitiviteit inhoudt, en wat het betekent voor het werken met leerlingen en collega’s. Ook gaat het in op de condities voor professionaliseringstrajecten die zich richten op pedagogische sensitiviteit, waarbij succesfactoren en valkuilen in kaart zijn gebracht. Een schoolteam dat werkt vanuit de basiswaarde van pedagogische sensitiviteit draagt niet alleen bij aan een groter welbevinden van de leerlingen en de leraren zelf, maar zorgt ook voor bredere en betere onderwijsopbrengsten!

Meer info: https://www.uitgeverijpica.nl/titels/onderwijs/professionalisering/werken-aan-pedagogische-sensitiviteit-in-je-team-pica

Cyclisch onderwijs ontwerpen (2017; 2019)

Bakx, Ros & Bolhuis

Cyclisch onderwijs ontwerpen leert je hoe je je leeractiviteiten zo kunt inrichten dat je optimaal inspeelt op de verschillen tussen leerlingen en de onderwijsopbrengsten zo groot mogelijk zijn. In dit boek staat  een ontwerpcyclus van vijf stappen centraal. Bij het doorlopen van deze stappen werk je systematisch vanuit doelen naar onderwijsactiviteit naar evaluatie.

Meer info: https://shop.coutinho.nl/store_nl/cyclisch-onderwijs-ontwerpen.html

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys

Werken met begaafde leerlingen in de klas (2016)

Bakx, de Boer, Van den Brand & Van Houtert

Dit boek gaat over het werken met (hoog)begaafde leerlingen in de reguliere (basisschool)klas. Wetenschappelijke inzichten zijn vertaald naar praktische handvatten. Aan de hand van casussen uit de praktijk worden diverse relevante thema’s behandeld, zoals motivatie, metacognitie en hoogsensitiviteit. De rode draad in het boek is de vraag: Wat zou jíj als leerkracht kunnen doen om deze begaafde leerlingen op een goede manier te ondersteunen?

Meer info:

De pedagogisch sensitieve leraar: werken aan brede opbrengsten (2015)

Bakx

De pedagogisch sensitieve leraar maakt écht het verschil, maar hoe? De pedagogisch sensitieve leraar is gebaseerd op recente, wetenschappelijke inzichten en geeft leerkrachten bouwstenen om vanuit hun pedagogische sensitiviteit systematisch te kunnen werken aan de groei van hun leerlingen. Er wordt o.a. ingegaan op opbrengstgericht en handelingsgericht werken, positief pedagogisch klimaat, feedback geven en het stimuleren van een positieve mindset.

Meer info: https://shop.coutinho.nl/store_nl/de-pedagogisch-sensitieve-leraar.html

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen (2012)

Bakx, Ros & Teune

In Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen leren (toekomstige) leerkrachten kritisch te kijken naar de doelen van het onderwijs en deze vervolgens zo efficiënt mogelijk te bereiken. Een belangrijk aspect daarbij is het zelf ontwerpen van leeractiviteiten en het selectief gebruikmaken van reeds ontwikkeld lesmateriaal. Er is immers maatwerk nodig om in te kunnen spelen op de toenemende diversiteit in de klas en de veranderingen in het onderwijs die elkaar steeds sneller opvolgen. In het boek staat de ontwerpcyclus centraal om in vier stappen te komen tot een onderbouwde lessenserie of leeractiviteit. Meer info: https://www.bol.com/nl/f/opbrengstgericht-onderwijs-ontwerpen/9200000001205807/