Tools van Anje Ros

1. Scan Onderzoekscultuur in de school, met interventiekaarten

https://www.platformsamenopleiden.nl/scan-onderzoekscultuur-school/

Binnen het lectoraat is samen met academische opleidingsscholen een ‘Scan onderzoekscultuur’ ontwikkeld die in het hele land veel wordt gebruikt. Deze scan beschrijft vijf fasen van de onderzoekscultuur op acht aspecten en is gebaseerd op  onderzoek over professionele leergemeenschappen. Bij elk van de acht aspecten is een interventiekaart ontwikkeld die schoolleiders handvatten geeft om de onderzoekscultuur te verbeteren. De scan is uitgegeven door het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren.

2. Website voor kennisbenutting

www.Onderwijsmetkennis.nl

De webtool Onderwijsmetkennis is een leeromgeving voor studenten en leraren die beter gebruik willen maken van onderzoeksliteratuur gericht op onderwijsverbetering. In vier stappen wordt uitgelegd wanneer en hoe literatuur wordt gezocht, gevonden, gelezen en gebruikt. De webtool wordt gehost door het NRO.

3. Digitale leeromgeving: Passend leren omgaan met uitdagend gedrag:

https://fontys.nl/passend-leren-omgaan-met-uitdagend-gedrag/

Storend en uitdagend gedrag maakt het beroep van de leraar zwaar. Omdat veel leraren het moeilijk vinden om uitdagend gedrag van leerlingen te voorkomen en hiermee om te gaan, heeft het lectoraat Waarderen van Diversiteit van Linda van den Bergh en het lectoraat Goed leraarschap, Goed leiderschap in de persoon van Anje Ros in 2019 een leeromgeving ontwikkeld. Hierin laten zij zien hoe leerkrachten de goed gevalideerde en bruikbare zelfdeterminatietheorie kunnen toepassen in de praktijk. Samen met 12 leerkrachten die door hun schoolleider als good practices worden gekarakteriseerd, is de leeromgeving gevuld met videobeelden (gedrag), reflecties op moeilijke situaties, opvattingen (mentale modellen), reacties van leerlingen en achtergrondliteratuur. De leeromgeving wordt zowel gebruikt in de verschillende opleidingen als door scholen.

4. Praktische uitgaven voor samen onderzoeken, samenwerken en samen leren

Anje heeft met collega’s voor het Platform samen opleiden, samen professionliseren diverse praktische katernenontwikkeld:

- Samen leren en kennisdelen in de opleidingsschool. Naar lerende organisaties op het niveau van school en partnerschap. https://www.platformsamenopleiden.nl/knowledge-item/samen-leren-en-kennisdelen-in-de-opleidingsschool/

- OnderWijs met Kennis. Een webtool voor kennisbenutting in het onderwijs. https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2018/04/OnderWijs-met-Kennis.pdf

- Schoolontwikkeling door praktijkonderzoek. https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2016/01/180226-SchoolontwikkelingDoorPraktijkonderzoek_PO_LR.pdf

- Leraren in gesprek: Dialoog door onderzoek. https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2016/08/180226-LerarenInGesprekDialoogDoorOnderzoek_PO_LR.pdf

- Bruikbare onderzoeksresultaten: Feedback door onderzoek. https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2016/08/180226-BruikbareOnderzoeksresultatenFeedbackDoorOnderzoek_PO_LR.pdf

- Organisatie van praktijkonderzoek in de school. https://www.platformsamenopleiden.nl/knowledge-item/organisatie-praktijkonderzoek-school-katern-kwaliteitsreeks-po/

- Dialooginstrument onderzoekende scholen. Instrument voor de versterking van de kwaliteit van de dialoog in werkgroepen. https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2019/12/Dialooginstrument-onerzoekende-scholen-1.pdf

- Scan Onderzoekscultuur in de school en interventiekaarten. https://www.platformsamenopleiden.nl/scan-onderzoekscultuur-school/

- Scan opleiden in de school: ontwikkeling tot een professionele leergemeenschap. https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2017/05/180226-ScanOpleidenInDeSchool-PO_LR.pdf

- Opleiden in de school: verantwoordelijkheden van besturen. https://www.partnerschapopleidenindeschool.nl/file/274/161114-rco-vor-por-bestuurlijkebetrokkenheid-lr.pdf

- Onderwijsontwikkeling door onderzoek: Ontwerpfunctie van onderzoek. https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2016/07/180226-Katern_OnderwijsontwikkelingOnderzoek_LR.pdf

- Onderzoek en de opleidingsschool. https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2016/07/180226-Katern_OnderzoekOpleidingsschool_LR.pdf