Lector Marian Thunnissen

Sfeerafbeelding Fontys

Marian Thunnissen (1971) heeft sociale en organisatiepsychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen is onderzoek naar de inzetbaarheid van mensen in organisaties de rode draad in haar loopbaan. Zij heeft gewerkt als onderzoeker bij het CNV en bij het onderzoeksinstituut IVA in Tilburg, waar zij onderzoek heeft verricht naar medewerkerstevredenheid, inzetbaarheid van oudere medewerkers en employability, met name bij organisaties in de non-profit zoals universiteiten en ministeries. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar de consultancy. Als innovatieadviseur bij Syntens heeft Marian diverse MKB-bedrijven ondersteund bij hun vraagstukken rondom sociale innovatie, ondernemerschap en inzet van medewerkers. Na zeven jaar heeft zij weer de stap naar onderzoek gezet, en is Marian gaan werken als docent-onderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie en de opleiding HRM van de Hogeschool Utrecht. In 2015 is Marian bij Universiteit Utrecht gepromoveerd op een onderzoek naar talentmanagement bij Nederlandse universiteiten. Sinds 1 april 2016 is Marian Thunnissen lector Dynamische Talentinterventies bij Fontys Hogeschool HRM en Psychologie.

Haar persoonlijke onderzoeksinteresse ligt in talentmanagement en HRM in organisaties van professionals, met name in de publieke sector en in het hoger onderwijs. Ook is zij geïnteresseerd in de invloed van de context en actoren in die context op de ontwikkeling en uitvoering van talentbeleid. Marian vindt het belangrijk om een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk (en vice versa). Zij publiceert regelmatig diverse wetenschappelijke publicaties over haar onderzoek naar talent en talentgericht werken in internationale peer-reviewed tijdschriften, en heeft verschillende bijdragen aan Engelstalige boeken op haar naam staan. Bovendien hecht zij er waarde aan om de kennis uit het onderzoek van het lectoraat en uit de wetenschap te delen met de praktijk. Dat doet zij door middel van artikelen in praktijkgerichte tijdschriften, blogs, boekhoofdstukken en boeken. Ook geeft zij regelmatig presentaties, workshops en masterclasses aan professionals in de praktijk en aan studenten.

Naast haar werk als lector is Marian hoofdredacteur van Tijdschrift voor HRM en is zij verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van Universiteit Utrecht. Daar begeleidt zij onder meer studenten bij hun bachelor en masterthesis m.b.t. strategische HRM vraagstukken. Tevens maakt zij deel uit van diverse netwerken, zoals het HRM-lectoren Netwerk.