Over het lectoraat

Sfeerafbeelding Fontys

Onderzoek op niveaus
Het lectoraat Dynamische talentinterventies doet onderzoek naar het ontdekken, ontwikkelen en benutten van talent. Het onderzoek richt zich op drie niveaus: micro, meso en macro.

Op het micro niveau kijken we naar het individu en wat er voor nodig is om als (bijna) werkende professional je talent te ontdekken, ontwikkelen en te benutten. Daarbij gaat onze specifieke aandacht uit naar het duurzaam ontwikkelen van je talenten (o.a. in het kader van leven lang leren), bijvoorbeeld door middel van leren op de werkplek. Ook doen we onderzoek naar de werkrelatie tussen de student en de docent en wat die werkrelatie onder meer betekent voor de talentontwikkeling en –benutting van en door een docent.

Het onderzoek op mesoniveau concentreert zich op vraagstukken met betrekking tot talentontwikkeling en – benutting in teams, en de rol van de leidinggevende en van talentklimaat in het mobiliseren van talent. We onderzoeken vervolgens ook wat dat betekent voor het HR beleid van een organisatie.

Tot slot ligt de focus ook op macro-maatschappelijk niveau: hoe ontwikkel je de talenten over de grenzen van de organisatie heen? En in welke mate nemen organisaties - als het gaat om talent ontwikkeling - hun maatschappelijke verantwoordelijkheid? Zo doen we bijvoorbeeld onderzoek naar het bevorderen van de inzetbaarheid van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Vernieuwende onderzoeksmethoden
Naast deze inhoudelijke focus, streven we ernaar om nieuwe manieren van onderzoek en dataverzameling een plek te geven. Zo doet Beatriz Roman een promotieonderzoek naar de kracht van de narratieve methode om kwaliteit in de ouderenzorg in kaart te brengen. We verkennen hoe we de kennis over die narratieve methode ook kunnen toepassen in het vak van HR. Daarnaast zetten we ons samen met het lectoraat Mens en Technologie in voor meer ontwerpgericht onderzoek, om zo onze studenten en professionals in de praktijk te bekwamen in het ontwikkelen en implementeren van talentinterventies.

In samenwerking met de praktijk
Veel van onze data verzamelen we in het (hoger) onderwijs en in de zorg. In toenemende mate zoeken we samenwerking met grote en kleine (MKB) bedrijven in de private sector om samen onderzoek uit te voeren en interventies te ontwikkelen. Door samen te werken worden we samen wijzer!

Met inzet van studenten
Elk jaar zijn we voor meerdere studenten toegepaste psychologie en HRM uit ons instituut opdrachtgever voor hun afstudeeropdracht waarin zij op basis van een onderzoek een interventie moeten ontwikkelen. Zij worden gekoppeld aan een van onze projecten en helpen ons in het verzamelen van data en het ontwikkelen van interventies, waarbij er ruimte wordt geboden om die thema’s op te pakken die passen bij de eigen interesse en talenten van de student.