Talent identificeren en ontwikkelen

Kenmerken van de talentvolle hbo-docent?

Looptijd: januari 2017 – januari 2020

De vraag ‘Wat is talent?’ is een cruciaal thema in talentmanagement. Immers, de definiëring is bepalend voor de aard van de talentmanagement interventies. Wanneer je naar wetenschappelijke literatuur kijkt, wordt er helaas geen eenduidig antwoord gegeven op deze vraag. In de zoektocht naar een afbakening van het veld wordt het begrip weliswaar nader uiteengerafeld, maar daarbij wordt vooral gedacht in tegenstellingen. Het belangrijkste meningsverschil heeft eigenlijk te maken met de vraag óf we al dan niet moeten differentiëren in het personeelsbestand en op basis waarvan dit dan zou moeten gebeuren. Ondanks de diverse conceptuele discussies over talent is dé definitie nog niet gevonden. Naar verwachting zal die ook niet snel geboden worden.

Het of-of denken dat dominant is in de literatuur doet eigenlijk geen recht aan de realiteit; er ontstaat een te smalle en vereenvoudigde kijk op wat er daadwerkelijk speelt en relevant is in organisaties. Als we naar talentdefiniëring in de praktijk kijken zien we immers dat juist een én-én-insteek wordt gehanteerd. Zowel de inclusieve als de exclusieve benaderingen komen in organisaties voor en zelfs hybride varianten. Daarbij is men in de praktijk veel meer geïnteresseerd in de concretisering van het talentconcept: om welke kenmerken en vormen van excellent gedrag gaat het precies?

Omdat een groot deel van onze projecten in het hoger onderwijs plaatsvindt, proberen we in dit project het begrip talent te concretiseren voor de hbo-docent: We willen graag weten wat een ideale hbo-docent typeert vanuit het perspectief van verschillende actoren en betrokkenen binnen het hbo. Daartoe hebben we een al verschillende keren is uitgezet. Een verslag van de bevindingen staat in dit artikel. Ook hebben we een workshop ontwikkeld waarmee we met de deelnemende docenten verkennen wat hun talenten zijn.

Het project wordt uitgevoerd door Manon Krabbenborg en Marian Thunnissen.

   


Het identificeren van talent d.m.v. talentscans

Looptijd: najaar 2016 – zomer 2018

Binnen het lectoraat dynamische talentintervisies richten Manon Krabbenborg, lector Marian Thunnissen en de afstudeerstudenten zich op het identificeren van talent. Wat is talent? En hoe kom je erachter wat je talent is? Er zijn vele definities en meetinstrumenten van talent beschikbaar binnen diverse contexten. Er zijn gratis verkrijgbare talentscans, maar ook talentscans die je moet aanschaffen. Er zijn talentscans die uitgebreid zijn beschreven in onderzoeken, maar ook talentscans waar (nog) geen onderzoek naar is gedaan.

Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het gebruik van talentscans in de praktijk en om een aantal veel gebruikte talentscans te onderzoeken op hun meetpretentie. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

  • (1) een scan inventarisatie van acht veelgebruikte talentscans, waarbij is onderzocht wat de scan meet, hoe er gerapporteerd wordt en wat er bekend is over de validiteit en betrouwbaarheid.
  • (2) een onderzoek naar het identificeren van talent in organisaties (door HR-professionals), waarbij onderzocht is in welke situatie(s) organisaties gebruik maken van een talentscan, welke motieven en overwegingen er spelen in de keuze voor een scan, en wat belangrijke aspecten zijn in het gebruik en afname van de scan.
  • (3) een onderzoek naar het identificeren van talent in coachingstrajecten, en in welke rol talentscans daarbij spelen. Dit laatste onderdeel wordt zomer 2018 afgerond.

Mocht u zelf gebruik maken van talentscans en je ervaringen willen delen? Neem dan contact op m.krabbenborg@fontys.nl of m.thunissen@fontys.nl.

   


Talentgericht solliciteren

Looptijd: oktober 2016 – zomer 2017

Talentgericht solliciteren betekent dat je je bewust bent van je talenten, dat je die ook bewust in de spotlights zet én dat je op zoek gaat naar een omgeving die bij jou en jouw kwaliteiten past. Stagiaire Henriette Marciello verdiept zich in talentgericht solliciteren en heeft haar inzichten uiteengezet in het een praktisch stappenplan.

Dit stappenplan is bedoeld voor de sollicitant. De wens is om met een volgende student talentgericht solliciteren vanuit het perspectief van de werkgever te belichten.

Coördinator: Marian Thunnissen

  


Talentgericht leren op de werkplek

Looptijd: september 2016 – september 2018

Constanze Thomassen onderzoekt hoe talentgericht leren op de werkplek eruit ziet en hoe het geïntegreerd kan worden in een flexibele leerroute die leidt naar het behalen van de eindkwalificaties van FHICT. De tripartiete samenwerking tussen bedrijf, studerende professional en de opleiding wordt hierbij nadrukkelijk gezocht. Er zijn gesprekken gaande met een aantal bedrijven die samen met Constanze willen onderzoeken hoe hun werkplek als een krachtige leeromgeving ingezet kan worden. Mocht u als bedrijf hier ook aan willen bijdragen, neem dan contact op met c.thomassen@fontys.nl.