Talent in teams

Talentgericht organiseren

Looptijd: September 2016 – september 2018

Het lectoraat houdt zich bezig met talentontwikkeling in de dynamiek van organisaties. Bij FHICT hebben medewerkers veel ruimte om richting te geven aan hun werk en loopbaan te. Het talent van de docenten wordt op dit moment niet optimaal benut.

In dit project onderzoeken we hoe de inzet van docenten georganiseerd kan worden op basis van talenten. De hoofdvraag luidt: Wat is nodig om op basis van talent de inzet te regelen en wat levert dat op individueel, team- en organisatieniveau op?

De looptijd van het project is twee jaar. Aan het einde van die twee jaar is er een interventie ontwikkeld die talentgerichte inzet van docenten bevordert, op een manier die bijdraagt aan teamleren en het studentnabije onderwijs. Deze interventie is inmiddels getest en aangescherpt in twee docententeams van FHICT.

Het project wordt uitgevoerd door Anne-Marie Kuypers. In het project werkt zij samen met teamleiders en docenten van FHICT.


Project Leiderschap en Talentontwikkeling

Binnen het lectoraat richten Peter Bos en Katja Pardoen zich op de rol van de leidinggevende bij het definiëren, identificeren, benutten en ontwikkelen van talent. Daarbij ligt de focus op de verwachtingen van verschillende actoren (hoger management, onderwijsondersteunend personeel, onderwijs personeel en de direct leidinggevende zelf) ten aanzien van de leidinggevende. Dit perspectief zetten Peter en Katja af tegen de vraag wat medewerkers en teams zelf kunnen doen om talentontwikkeling te stimuleren.

Binnen het onderzoek staat een intensieve samenwerking met de diensten en instituten van Fontys centraal. Doelstelling is vooral om leidinggevenden te ondersteunen bij het implementeren van talentmanagement in de praktijk. Om die reden vindt het onderzoek momenteel vooral plaats binnen Fontys: door middel van verschillende onderzoeksactiviteiten en workshops is de onderzoeksvraag aangescherpt en inmiddels werken 14 teams mee aan een grootschalig onderzoek. Op basis van het onderzoek kunnen sociale interventies ontwikkeld worden die positief ingrijpen op de verhouding tussen de leidinggevende en de medewerker en daarmee een belangrijke basis bieden voor talentontwikkeling binnen organisaties.

De vervolgstap is om het onderzoek uit te zetten bij een private partner uit de regio. Op die manier wordt bestudeerd in hoeverre leiderschapsvraagstukken een rol spelen binnen verschillende contexten (publiek versus privaat).

Voor meer informatie: neem contact op met p.bos@fontys.nl of k.pardoen@fontys.nl.