Vakmanschap in de zorg

Het verhaal als kwaliteitsinstrument

Looptijd: April 2016- Oktober 2018

Het doel van het project is het verbeteren van de zorgrelatie door het ontwikkelen van een methodiek die - vanuit de leefwereld van oudere cliënten en zorgverleners - inzicht geeft in de ervaringen met de zorgrelatie. Dit inzicht levert stuurinformatie op m.b.t. kwaliteit en het handelen van professionals die bruikbaar is voor de professionals zelf, voor teams en voor (zorg)organisaties.

Kwaliteitsverbetering: Met deze methodiek krijgt het verhaal van cliënten en zorgverleners een volwaardige plaats als kwaliteitsindicator, naast bestaande indicatoren. Verwacht wordt dat de rijke informatie zowel zorgprofessionals en teams bijna als vanzelfsprekend aanzet tot kwaliteitsverbetering in elke individuele zorgrelatie, maar ook op het niveau van de organisatie. Daarnaast streeft het lectoraat ernaar dat de resultaten die deze methodiek oplevert, ook voor verantwoording en zorginkoop gebruikt kunnen worden.

Werkwijze: In de eerste fase van het onderzoek is literatuuronderzoek verricht naar indicatoren van kwaliteit én naar de waarde van narratief onderzoek als input voor stuurinformatie en kwaliteitsverbetering. Vervolgens is een  narratief onderzoek uitgevoerd om inhoudelijk te verkennen welke informatie middels ‘het verhaal’ van Ouderen kan worden verkregen. Tevens zijn interviews gehouden met experts en focusgroepen met zorgmedewerkers, om zo de voor- en nadelen van deze methode te achterhalen. In de tweede fase van het onderzoek is met gebruik van deze kennis een nieuwe methodiek ontwikkeld. De eerste versie van deze methodiek is getest in een cursus innovatief onderzoeken voor TP studenten in de A-fase. Momenteel vindt een pilot plaats waarin zorgprofessionals zelf aan de slag gaan met de methodiek (aan het onderzoek nemen 8 zorginstellingen en één verzekeraar deel).

Het project wordt uitgevoerd door Beatriz Roman, lid van de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo (Tilburg University), i.s.m. het lectoraat Dynamische Talentinterventies van Fontys. ZonMW heeft hiervoor subsidiegelden beschikbaar gesteld.