Publicaties

 • Van der Weijden, I.C.M., De Gelder, E.J., Teelken, C., & Thunnissen, M. (2017). Which grass is greener? Personal stories from PhDs about their careers within and outside of academia. phdcentre.eu/en/ practices/portraits.html

 • Thunnissen, M. & Gallardo-Gallardo, E. (2017). Talent Management in practice. An integrated and dynamic Approach. Bringley: Emerald Publishing

 • Weidema, N. (2017), 'Talent is een beetje een hype', in: PW De Gids, juni 2017

 • Krabbenborg, M., Kuijpers, A., Thunnissen, M. (2017) 'De ideale hbo-docent: een duizendpoot?' in: Onderwijsinnovatie, september 2017

 • Thunnissen, M., Van der Weijden, I., Teelken, C. (2017) Werken binnen of buiten de wetenschap; waar is het gras groener?, in: Th&ma, januari 2017.

 • Thunnissen, M. & Buttiens, D. (2017), 'Talent Management in Public Sector Organizations: A Study on the Impact of Contextual Factors on the TM Approach in Flemish and Dutch Public Sector Organizations. Public Personnel Management. DOI: https://doi.org/10.1177/0091026017721570

 • Thunnissen, M., Stoffers, J., Sjoerd, E. (2017), 'Manager aan zet bij talentbeleid', in: PW De Gids, juni 2017

 • Thunnissen, M. (2017), ‘Talent, het woord met de vele gezichten’, in: Personeelsbeleid, nr. 1-2017, p. 10-11

 • Thunnissen, M.(2016), Lectorale rede: 'De dynamiek en veelzijdigheid van talentontwikkeling'. In verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van de functie van lector Dynamische Talentinterventie aan Fontys Hogeschool HRM en Psychologie op 29 september 2016.

 • Gallardo-Gallardo, E. & Thunnissen, M. (2016). Standing on the shoulders of giants? A critical review of empirical talent management research. Employee Relations, 38 (1), 31-56.

 • Thunnissen, M. (2016), ‘Talent Management: for what, how and how well? An empirical exploration of Talent Management in practice’, Employee Relations, 38(1), 57-72. 

 • Thunnissen, M. (2016), ‘Talentmanagement en de rol van de leidinggevende. Een bespreking van drie recent verschenen boeken’ (boekbespreking), Tijdschrift voor HRM, 8/2016, online 3 augustus 2016

 • Thunnissen, M., Talent management in Academia. An exploratory study in Dutch universities using a multinational approach (2015), PhD-thesis, Utrecht University

 • Teelken, C. and Thunnissen M. (2015), Reforming Human Resource Management in higher education: a qualitative international comparison’, in: Pavolini, E. & Klenk, T., Restructuring Welfare Governance: Marketization, managerialism, and welfare state professionalism, p.234-251

 • Thunnissen, M., & Van Arensbergen, P. (2015). A multi-dimensional approach to talent: an empirical analysis of the definition of talent in Dutch academia . Personnel Review, 44(2).

 • Thunnissen, M. (2015), ‘Talent management in kennisintensieve bedrijven. Een teamgerichte benadering.’ , in: Overduin, B. en J. Hoogendoorn, Strategisch Talent Management. Over talent, talentontwikkeling en het strategisch inzetten van talent. Vakmedianet: Alphen aan de Rijn.

 • Paffen, P. & Thunnissen, M. (2014), 'Leiding geven aan talent ontwikkeling', Holland Management Review, 154, maart-april 2014, p. 55-63

 • Stolker M, G van Beek, M Thunnissen, R Gründemann & B Fruijtier (2014). 'Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs. Een handreiking voor meer intersectorale samenwerking en personele mobiliteit in het hoger onderwijs'. Den Haag: Zestor/SoFoKles.

 • Thunnissen, M & Fruytier, B. (2014).  ‘Het mobiliseren van Human Capital: een overzicht van 25 jaar HRM-beleid op Nederlandse universiteiten’ in: Tijdschrift voor HRM, (Online april 2014) 

 • Stolker, M., Van Beek, G., Thunnissen, M., Gründemann, R. & Fruytier, B.(2014), 'Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs. Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit'. Den Haag: SoFoKles/ Zestor, juni 2014

 • Thunnissen, M. en G. Beetstra (2012). 'Wat doe jij? 13 inspirerende Loopbaanpaden van OBP’ers.' Den Haag: SoFoKles.

 • Jansen, P.G.W., Paffen, P., Thunnissen, M. & Thijssen, J.G. L. (2012), 'Human Resource Development in Veranderend Perspectief: Loopbaanmanagement, Talent Management en Management Development in Beweging', in: Tijdschrift voor HRM ,Themanummer ‘Beweeglijk blijven met HRM ’, nr 4, 2012, 37-58.

 • Thunnissen, M., Boselie, P., & Fruytier, B. (2013). ‘A review of talent management: ‘infancy or adolescence?’. The International Journal of Human Resource Management, 24(9), 1744-1761.

 • Thunnissen, M., Boselie, P. & Fruytier, B. (2013). 'Talent management and the relevance of context: Towards a pluralistic approach’. Human Resource Management Review, 23(4), 326-336.

 • Van den Brink, M., Fruytier, B., & Thunnissen, M. (2012). ‘Talent management in academia: performance systems and HRM policies’. Human Resource Management Journal, 23(2), 180-195 

 • Thunnissen, M., B. Fruytier en M. Van den Brink (2011), 'Young and promising. Jongetalentenbeleid op Nederlandse universiteiten', in: TH@MA Hoger Onderwijs, nr. 2011-1, p. 4-8.