Gülsüm Doğan

Waarom heb je gekozen om te gaan afstuderen bij het lectoraat?
Ik volg een pre-master, daarom was ik me aan het oriënteren op een stage binnen de muren van de opleiding. Tijdens mijn bezoek aan de Onderzoeksproeverij heb ik de presentaties van een aantal onderzoeken gezien, waaronder die van Manon Krabbenborg. Het onderwerp werkrelatie tussen studenten en docenten vond ik heel interessant, omdat het stukje interactie gericht is op psychologie.

Vertel eens wat meer over je onderzoek?
Ik doe onderzoek naar de werkrelatie tussen docenten en 1e- en 2e jaars studenten. Het onderzoek is kwantitatief, dus ik heb zoveel mogelijk respondenten nodig. Ik heb eerst een projectvoorstel geschreven en literatuuronderzoek gedaan. Nu ben ik bezig met dataverzameling. Ik probeer antwoorden in kaart te brengen door middel van vragenlijsten; online of ik ga langs bij werkcolleges. Aan het einde van het jaar moet ik een interventie opgeleverd hebben.

Wat heb je tot nu toe geleerd?
Ik vind dit het pittigste jaar. In deze eindfase komt er veel op je af. Je moet alles zelf inplannen en er wordt veel zelfstandigheid van je gevraagd. Ik leer nu tijdens deze afstudeerstage complexere vraagstukken op te lossen omdat ik een langer onderzoek doe dan ik gewend ben. In plaats van een project van twee maanden, ben ik nu tien maanden bezig. Daar leer ik heel veel van.

Hoe is de begeleiding?
Manon is heel open en er is vaak ruimte voor overleg. Het geeft mij moed hoe ze met mij communiceert. Af en toe krijg ik een complimentje of bevestiging zodat ik weet of ik goed op weg ben. Buiten de vaste overlegmomenten kun je altijd bij je opdrachtgever terecht. Die continue begeleiding is heel fijn.