Renée van der Stoep

Ik zit in het afstudeerjaar van de opleiding Toegepaste Psychologie in Eindhoven. Tijdens mijn vorige stage ben ik veel bezig geweest met het thema ‘Talent’. Dat sprak me zo aan, dat ik ervoor koos om mijn afstudeerstage bij het lectoraat Dynamische Talentinterventies te doen. Als je aan je talent werkt, doe je wat je leuk vindt. Ik krijg er energie van om dat bij iemand bij te stimuleren.

Binnen het lectoraat doe ik onderzoek naar talentidentificatie binnen loopbaancoaches. Ik zoek uit wat loopbaancoaches op dit moment doen om iemands talent te ontdekken. Als iemand aangeeft dat hij niet op zijn plek zit, wat wordt er dan gedaan om hem wel op een goede plek te krijgen?  

Daarnaast heerst er nog steeds een taboe op loopbaancoaching. Er wordt nu vaak aangenomen dat je - wanneer je aangeeft dat je naar een loopbaancoach gaat - al met één been buiten staat. Ik ontwikkel momenteel een interventie die ervoor moet zorgen dat mensen die drempel niet meer voelen, zodat mensen eerder naar een loopbaancoach stappen.

Lector Marian Thunnissen is mijn begeleider. Ik kan altijd bij haar terecht en ze helpt me bij het zoeken van literatuur. Ze heeft goed zicht op waar iedereen binnen het lectoraat mee bezig is. Ze is ook kritisch op een fijne manier. Ik ben blij met de begeleiding.

Mijn tijd bij het lectoraat leert mij wat het belang is van talent. Er moet wat mij betreft onderzoek naar worden blijven gedaan, want het is belangrijk fundament in onze samenleving.

Sfeerafbeelding Fontys