Leren over (technologische ondersteuning voor) gespreksvoering eenzaamheid (TEC for Society)

In dit project wordt middels exploratief onderzoek geleerd over gespreksvoering rondom eenzaamheid. Een gespreksmodel en eventuele gespreksinstrumenten worden ontwikkeld. Daarnaast worden ervaringen met het inzetten van technologie bij ondersteuning van gespreksvoering onderzocht. Deze stappen resulteren in een voorstel voor vervolgonderzoek waarbij de mogelijkheden tot het ontwikkelen van (technologische) ondersteuning in gespreksvoering over eenzaamheid centraal staan.

Sfeerafbeelding Fontys