Quantified Student

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys

Draagbare technologie (bijvoorbeeld in activiteitenmeters zoals de Fitbit) biedt de mogelijkheid om allerlei gegevens te verzamelen over je gedrag en activiteiten. Vaak wordt deze informatie gebruikt vanuit een gezondheidsperspectief. Denk dan aan beantwoording van vragen als ‘Hoe actief ben je vandaag geweest?’ ‘Hoe hoog is je hartslag?’ ‘Hoeveel calorieën heb je verbrand?’.

In het Quantified Student project willen we de gegevens die met draagbare technologie verzameld worden, gebruiken om studenten inzicht te geven in hun gedrag in relatie tot hun leerprestaties. Dan kom je uit bij vragen als ‘Leidt beter slapen tot betere leerprestaties op school?’ ‘Kun je meten hoe geconcentreerd je bent, en daarop je leergedrag aanpassen?’ ‘Welke gegevens zijn relevant?’ ‘Welke interventies kunnen we ontwikkelen op basis van deze gegevens?’.

Afstudeeropdrachten bij het Quantified Student project richten zich op het onderzoeken van zowel kwalitatieve als kwantitatieve data. Hieruit verkregen inzichten worden gebruikt om de leerprestaties van studenten te verbeteren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande toepassingen, maar worden ook nieuwe toepassingen ontwikkeld en geëvalueerd. Lees meer op de website van Quantified Student.

Studenten Jennifer Lezu, Tim van 't Hoff, Shawni Rademakers en Bas Goutziers zijn betrokken bij dit project onder leiding van lector Janienke Sturm en kenniskringleden Danny Bloks en Sebas Nouwen.