Sociale technologie voor ouderen

Sociale technologie is technologie die in het sociale domein wordt gebruikt, voorbeelden zijn Facebook, WhatsApp en tegenwoordig ook buurtplatforms. Voor jonge mensen speelt sociale technologie een belangrijke rol in hun (sociaal) leven en in hun sociale behoeften. Oudere mensen gebruiken veel minder sociale technologie, zij gebruiken niet zo Internet als jongere mensen en hebben minder vaak een smartphone of tablet. De trend is echter dat het percentage oudere mensen die deze apparaten gebruiken, groeit. De nieuwe generatie ouderen is enthousiaster en beter in staat om (sociale) technologie te gebruiken. We verwachten dat sociale technologie oudere mensen kan helpen om hun sociale behoeften te bevredigen. In een kwalitatief onderzoek naar de sociale behoeften van oudere mensen hebben we gevonden dat sommige oudere mensen Skype of Facetime gebruiken om in contact te blijven met familieleden die ver weg zijn. We hebben ook geconstateerd dat de ouderen die sociale technologie wel gebruiken, hier heel positief over zijn.

Het project is gestart met een systematische literatuurstudie naar wat er bekend is over sociale behoeften van ouderen. Vervolgens hebben we 20 ouderen geïnterviewd over hun sociale behoeften en hun manieren om in deze behoeften te voorzien. Op basis van deze inzichten zijn implicaties voor interventies gegenereerd. Op dit moment voeren we co-creatiesessies uit met ouderen en zorgverleners, waarin we op zoek naar ideeën voor technologische interventies die ouderen helpen om hun sociale behoeften te bevredigen. De ideeën die in deze co-creatiesessies worden gegenereerd, zullen worden gebruikt als input voor het ontwerpen van een technologische interventie.

Student Bianca Rijpma is betrokken bij dit project onder leiding van kenniskringlid Tina ten Bruggencate.


Publicaties

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys