Technofilosofie

De Zorg, Democratie, Onderwijs, Vrije Tijd, Werk: allemaal instituties die veranderen onder invloed van technologie. TEC for Society–projecten richten zich op (vaak radicaal) andere oplossingen, waarbij technologie ingezet wordt voor een betere maatschappij. Maar wanneer draagt nieuwe technologie daadwerkelijk bij aan een betere maatschappij? Over welke nieuwe morele, juridische en ethische vragen moeten we nadenken in een wereld vol technologie? Hoe leren we (soms) radicaal anders te denken op het gebied van technologie en hoe maken we dat onderdeel van onderzoek en onderwijs? Hoe zorgen we er – kortom – voor dat de resultaten van onze onderzoeksprojecten daadwerkelijk bijdragen aan een betere maatschappij?

Dit is niet eenvoudig. Nieuwe technologie betekent immers meer en meer dat we nieuwe morele, ethische en juridische vraagstukken tegenkomen. Ethiek en filosofie zijn eeuwenoude, abstracte en theoretische begrippen, die ook vaak op die manier behandeld worden. (Digitale) Technologie is juist snel, concreet en pragmatisch. Juist door die twee samen te brengen ontstaan nieuwe manieren van denken die onmisbaar zijn om onze nieuwe maatschappij vorm te geven. In één woord: technofilosofie.

Vanuit het werkveld horen we steeds vaker dat men belang hecht aan studenten met een gefundeerde mening over dit onderwerp. En terecht! Onze snel veranderende wereld kunnen we steeds succesvoller verbeteren met technologie als we ook steeds beter (kunnen) nadenken over nieuwe morele, ethische en juridische aspecten. Het is daarmee ontzettend belangrijk dat studenten, van alle richtingen van Fontys, leren om zich te verhouden tot technologie en tot een maatschappij vol technologie. Als student, als mens, als professional. Niet alleen redenerend vanuit de eigen discipline, maar vanuit een perspectief dat meerdere disciplines en inzichten samenbrengt waardoor een daadwerkelijk multidisciplinaire benadering van vraagstukken mogelijk wordt. Hiervoor is nodig dat studenten in een vroeg stadium elkaars discipline beter leren begrijpen en elkaars taal leren spreken.

Technofilosofie toolkit

Hoe beoordeel je eigenlijk of een nieuwe (in te zetten) technologie een positieve impact heeft op de maatschappij. Hoe beoordeel je of het daadwerkelijk TEC for Society is? In het deelproject 'Technofilosofie toolkit' onderzoeken we een praktische toolkit waarmee alle partijen die bij dit soort processen betrokken zijn, ondersteund worden om bij die vragen voldoende stil te staan. We onderzoeken hoe zo’n toolkit (game, interactief framework, poster of iets anders) eruit moet zien. Hoe zo’n toolkit studenten, werkveld en onderzoekers bewust maakt van de te stellen vragen en de échte impact van technologie. Een onderzoek naar een toolkit die helpt om heel bewust na te denken over de werkelijke impact van de (voorgenomen) technologie. Een toolkit waarvan we prototypes maken zodat we die kunnen testen met studenten en professionals uit het werkveld.

Sfeerafbeelding Fontys

2018 - ...

Sfeerafbeelding Fontys

Fontys TEC for Society
SIA KIEM (beoogd)

Betrokken docenten / onderzoekers

  • Docentonderzoekers TP (Janienke Sturm)
  • Onderzoekers FHICT (Danny Bloks)
  • Onderzoekers Economie
  • Fontys dienst IT
  • Afstudeerders TP (Ruben van Ess)

Projectresultaten

Kennisplatform

Tools

Publicaties

  • Technologie Impact Cycle (boekje)