Technofilosofie (TEC for Society)

De Zorg, Democratie, Onderwijs, Vrije Tijd, Werk: allemaal instituties die veranderen onder invloed van technologie. TEC for Society–projecten richten zich op (vaak radicaal) andere oplossingen, waarbij technologie ingezet wordt voor een betere maatschappij. Maar wanneer draagt nieuwe technologie daadwerkelijk bij aan een betere maatschappij? Over welke nieuwe morele, juridische en ethische vragen moeten we nadenken in een wereld vol technologie? Hoe leren we (soms) radicaal anders te denken op het gebied van technologie en hoe maken we dat onderdeel van onderzoek en onderwijs? Hoe zorgen we er – kortom – voor dat de resultaten van onze onderzoeksprojecten daadwerkelijk bijdragen aan een betere maatschappij?

Dit is niet eenvoudig. Nieuwe technologie betekent immers meer en meer dat we nieuwe morele, ethische en juridische vraagstukken tegenkomen. Ethiek en filosofie zijn eeuwenoude, abstracte en theoretische begrippen, die ook vaak op die manier behandeld worden. (Digitale) Technologie is juist snel, concreet en pragmatisch. Juist door die twee samen te brengen ontstaan nieuwe manieren van denken die onmisbaar zijn om onze nieuwe maatschappij vorm te geven. In één woord: technofilosofie.


Vanuit het werkveld horen we steeds vaker dat men belang hecht aan studenten met een gefundeerde mening over dit onderwerp. En terecht! Onze snel veranderende wereld kunnen we steeds succesvoller verbeteren met technologie als we ook steeds beter (kunnen) nadenken over nieuwe morele, ethische en juridische aspecten. Het is daarmee ontzettend belangrijk dat studenten, van alle richtingen van Fontys, leren om zich te verhouden tot technologie en tot een maatschappij vol technologie. Als student, als mens, als professional. Niet alleen redenerend vanuit de eigen discipline, maar vanuit een perspectief dat meerdere disciplines en inzichten samenbrengt waardoor een daadwerkelijk multidisciplinaire benadering van vraagstukken mogelijk wordt. Hiervoor is nodig dat studenten in een vroeg stadium elkaars discipline beter leren begrijpen en elkaars taal leren spreken.

Wat gaat dit project opleveren?

·       Een duidelijke definitie van technofilosofie in het HBO en de relevantie voor onderzoek en onderwijs en werkveld;

·       Een set aan aanbevelingen om technofilosofie integraal onderdeel te maken van onderzoeksresultaten en onderwijs;

·       Een set aan open tools en open materiaal om te gebruiken in het onderwijs én een bijbehorend platform met daarin relevante contacten en bronnen;

·       Een framework waarin deze tools en materiaal geplaatst kunnen worden en de eerste opzet voor ‘train–de–trainer’–sessies voor onderwijscollega’s en werkveld;

Betrokken instituten: Fontys ICT, Fontys HRM en Psychologie, Fontys Dienst IT, Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Projectleider is Rens van der Vorst (r.vandervorst@fontys.nl).

Meer informatie over Technofilosofie is te vinden op: www.technofilosofie.nl

Sfeerafbeelding Fontys